O prorokach …

W  26 lutego, w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” w Bochni odbyło się spotkanie o tematyce biblijnej.

Wykład pt.”Zapowiedzi proroków w Starym Testamencie” wygłosił ks. dr Marek Mierzyński. Prelegent wyjaśnił m.in. znaczenie słowa prorok oraz omówił funkcje pełnione przez proroków. W spotkaniu wzięli udział: dr hab. Teofil Wojciechowski, dr Andrzej Januszewski, przedstawiciele Urzędu Miasta Bochnia, członkowie i sympatycy stowarzyszenia.

Halina Mucha

Fot. H. Mucha

pgw