Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Społeczna Nauka Kościoła w praktyce zarządzania”

W czwartek, 12 kwietnia, w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Społeczna Nauka Kościoła w praktyce zarządzania” współorganizowana z  Katolickim Stowarzyszeniem Civitas Christiana – oddział okręgowy w Krakowie. We wszystkich panelach konferencji łącznie wzięło udział prawie 40 uczestników, w tym praktycy biznesu, samorządu, NGO.

Konferencję otwarła JM Rektor Iwona Kłóska oraz dr Stanisław Ciupka – przewodniczący Oddziału „Civitas Christiana” w Bielsku Białej.

W trakcie  obrad plenarnych swój referat przedstawił ks. dr hab. Robert Nęcek, prof. UPJPII, który podczas swojego wystąpienia podkreślił coraz większą potrzebę bliskości oraz wspólnoty w zespołach pracowniczych. Ksiądz prof. Nęcek mówił również o potrzebie rozwoju etyki pracownika z naciskiem na odpowiedzialność.  Drugie wystąpienie w panelu plenarnym należało do dr. hab. Wiesława Wójcika, prof. PAN, które traktowało o prawdzie, pokorze oraz sprawiedliwości społecznej w odniesieniu do życia ks. Franciszka Blachnickiego. Na koniec referat wygłosił ks. Grzegorz Piątek SCJ, koordynator Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”, w którym przedstawił historię „Katechizmu Przedsiębiorcy” oraz współczesne metody pracy w duszpasterstwie przedsiębiorców. Jako przykład największego przedsiębiorstwa w Polsce, które realizuje w praktyce zarządzania Społeczną Naukę Kościoła, ks. Piątek podał Grupę Atlas.

W dyskusjach panelowych, które prowadzili dr Stanisław Ciupka i mgr Aleksander Sapiński, oprócz uczonych głos zabrali: członek zarządu powiatu bielskiego Pan Stanisław Pięta, radni z Czechowic-Dziedzic, radna z Lalik – Pani Wiesława Maria Gacek oraz przedstawiciele NGO i biznesu.

Oddział Okręgowy w Krakowie reprezentowali przewodniczący – Stanisław Pażucha oraz wiceprzewodnicząca – Bożena Pruska.

mak

Zobacz także w e-civitas:

Prawdziwym ryzkiem, które prosi nas o wolność, jest miłość

Zagadnienie „Ryzyka wolności” było tematem głównym tegorocznej VIII edycji Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej, który odbył …