Home / Z życia "Civitas Christiana" / Olsztyn: Z Katolicką Nauką Społeczną do szkół!

Olsztyn: Z Katolicką Nauką Społeczną do szkół!

Od 3 października Odział Okręgowy w Olsztynie rozpoczął cykl warsztatów mających przybliżyć młodzieży z XIII Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego im. Świętej Rodziny w Olsztynie zagadnienia Katolickiej Nauki Społecznej w kontekście rodziny.

Uczniowie odkrywać będą pod okiem eksperta, czym powinna charakteryzować się polityka prorodzinna, dostosowana do naszych czasów, uwzględniająca wskazania nauki społecznej Kościoła. Pierwsze spotkanie warsztatowe zostało zatytułowane „Zbuduję dom z cegieł miłości…” – Aplikacja KNS. W czasie trwania projektu zostanie zwrócona uwaga na kształtowanie ładu społecznego opartego na poszanowaniu praw człowieka, akceptację wartości rodziny, realizację zasady pomocniczości i dbałości o dobro wspólne. Wypracowane rekomendacje zostaną przekazane włodarzom miasta.

Aneta Kowalska-Siedlecka

/ss