Home / Z życia "Civitas Christiana" / Opłatek Oddziału Okręgowego w Łodzi

Opłatek Oddziału Okręgowego w Łodzi

„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.” (C.K. Norwid)

Kultywując polską tradycję dzielenia się chlebem, by wraz z nim dzielić się z ludźmi miłością, życzliwością i wszelkim dobrem, członkowie oddziałów z Okręgu Łódzkiego przybyli 13 stycznia do siedziby Oddziału Okręgowego w Łodzi na spotkanie opłatkowe. Po wysłuchaniu fragmentu Ewangelii św. Łukasza mówiącej o narodzeniu Jezusa, swoje słowo do wszystkich zebranych wygłosił Asystent Oddziału Okręgowego – ksiądz prof. Stanisław Skobel. Przypomniał nam, co jest istotą świętowania Tajemnicy Bożego Narodzenia oraz ku czemu ma ono nas kierować. W centrum Tajemnicy przyjścia Zbawiciela na świat jest człowiek. Bóg przychodzi w postaci bezbronnego dziecka, które ma stać się szczytem naszej troski, miłości, zainteresowania. Już na zawsze to Dziecko, Zbawiciel Świata, będzie obecny w każdym napotkanym człowieku, w każdym z naszych bliźnich. Wszyscy jesteśmy wezwani do troski o każdego człowieka.

Umocnieni Słowem podzieliliśmy się opłatkiem, składając sobie ciepłe, serdeczne życzenia. Nie zabrakło też ucztowania przy pięknie zastawionym stole. Był to czas spędzony w miłej, rodzinnej atmosferze, pełnej rozmów, wspomnień oraz planów na przyszłość. Każde takie spotkanie umacnia w nas poczucie tworzenia jednej wielkiej rodziny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Renata Czaja

mak