Home / Z archiwum / Oświadczenie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Płocku w związku z profanacją Wizerunku Matki Bożej Królowej Polski

Oświadczenie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Płocku w związku z profanacją Wizerunku Matki Bożej Królowej Polski

Jesteśmy głęboko poruszeni profanacją wizerunku Matki Bożej Królowej Polski, który zaistniał w Płocku w przededniu wigilii Miłosierdzia Bożego.
Nastąpił barbarzyński atak na najświętszy wizerunek naszego Narodu, symbol naszej wiary, tożsamości narodowej. Zaniepokojenie budzi brak szacunku dla czczonego w Polsce i na świecie wizerunku Jasnogórskiej Maryi Matki Chrystusowego Kościoła Polaków.
Stosowną odpowiedzią na te niegodne zachowanie będzie nasza modlitwa i duchowe wynagrodzenie.
Ufamy, że doświadczana przez nas tak boleśnie sytuacja wpłynie na zmianę postaw tych, którzy pogubili poczucie szacunku wobec tego, co dla wielu jest święte.

Maryjo Królowo Polski módl się za nami.

Wspólnota Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Płocku