Home / Z życia "Civitas Christiana" / Oświęcim: ostatnie spotkanie formacyjne w tym roku

Oświęcim: ostatnie spotkanie formacyjne w tym roku

Omówieniem Daru męstwa mgr Edward Szpoczek zakończył 14. 11. 2018 roku cykl całorocznych spotkań formacyjnych w Oddziale “Civitas Christiana” w Oświęcimiu poświęconych Duchowi Świętemu i jego darom. Wraz z ks. Piotrem Leśniakiem, asystentem  Oddziału przybliżali członkom Stowarzyszenia działanie Ducha św. w życiu Jezusa Chrystusa i Kościoła oraz wiernych, których obdarza swoimi Darami. 

W dzisiejszych czasach coraz ciężej jest  brać udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa” zarówno w życiu indywidualnym jak i społecznym oraz religijnym. Moda na życie lekkie , łatwe i przyjemne nie sprzyja podejmowaniu trudnych zadań małżeńskich, rodzinnych , zawodowych, społecznych, politycznych, kościelnych itd. Trudno znaleźć ludzi gotowych  poświęcić siebie dla tej służby , bez których spada jakość ziemskiego bytowania, co z kolei rodzi frustracje, agresje,  depresje, samobójstwa.

Dlatego trzeba zwracać się do Ducha św., by napełniał nas “ochotą i zdolnością” do odważnego zmierzenia się z codziennymi problemami i powstrzymywał przed ucieczką od nich. Napełnieni Bożą mocą możemy odważnie wykorzystywać swoje naturalne umiejętności nie tylko do obrony przed różnorakim złem, ale przede wszystkim do odważnej ofensywy, by “w porę i nie w porę” budować “Królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju”, nawet za cenę ziemskiego życia.

Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą do Ducha św., którą to codziennie odmawiał św. Jan Paweł II.

Henryka Szupiluk

/md