Home / Historia / Pamięć o bitwie siemiatyckiej

Pamięć o bitwie siemiatyckiej

W niedzielę 10 lutego w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Siemiatyczach została odprawiona Msza św. w 150. rocznicę bitwy siemiatyckiej – największej batalii Powstania Styczniowego. W intencji Ojczyzny modlili się duchowni, przedstawiciele parlamentu, władze samorządowe, służby mundurowe, mieszkańcy Siemiatycz i okolicznych miejscowości. W przygotowania do uroczystości upamiętniających 150. rocznicę Powstania Styczniowego włączył się Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Siemiatyczach na czele z przewodniczącym Rady Oddziału Zenonem Sielewonowskim, wicestarostą Powiatu. Eucharystii przewodniczył biskup drohiczyński Antoni Dydycz. W homilii kapłan zwracał uwagę na treści płynące z czytań biblijnych, które mówiły o powołaniu. „Każdy człowiek otrzymuje właściwe sobie powołanie – słysząc te słowa najczęściej myślimy o powołaniu do życia kapłańskiego czy zakonnego. Ostatnio coraz częściej mówi się o powołaniu do życia rodzinnego z myślą o charyzmacie rodzicielskim, aby przeciwstawić się różnym błędnym teoriom urągającym normalnej rodzinie. Ma to szczególną wymowę w czasach, kiedy rodzinę chce się pomniejszać, a nawet ośmieszać przez tworzenie różnego rodzaju namiastek kompletnie pozbawionych nie tylko charyzmatu, ale samego uczestnictwa w rodzicielstwie. Dzisiaj chcemy zatrzymać się na jeszcze szerszym znaczeniu słowa „powołanie”, można je bowiem odnieść do postaw patriotycznych. Każdy człowiek jest w jakiś sposób powołany do konkretnego narodu, do określonego państwa.” Kaznodzieja przybliżył zebranym historię Powstania Styczniowego, mówił o bitwie pod Węgrowem i krwawej bitwie w Siemiatyczach. Ekscelencja podkreślił wielkie zaangażowanie Kościoła w powstańczy zryw, a także represje, jakie spadły na osoby duchowne i zakonne. Mówił też o roli kobiet w Powstaniu Styczniowym: „one to bowiem zajmowały się działalnością kurierską, opieką nad rannymi, często służąc za przewodniczki po leśnych drogach. Mając na uwadze wyjątkowo wielkie rozproszenie powstańców, ich działalność jako łączniczek miała poważne znaczenie. Nie zapominajmy też, że nie brakowało kobiet walczących W Siemiatyczach uroczyście obchodzono 150. rocznicę bitwy z okresu Powstania Styczniowego z bronią w ręku”.

Tekst i zdjęcie: Agnieszk a Bolewska-Iwaniuk

Dodaj komentarz