Papież Franciszek pozuje do selfie, źródło: youtube.com

Papież Franciszek: Jezus najlepszym nauczycielem modlitwy

Papież Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej mówił o Jezusie jako najlepszym nauczycielu modlitwy. Rozpoczął w ten sposób nowy cykl katechez o modlitwie „Ojcze nasz”. 

Na początku Ojciec Święty zauważył, że Jezus odczuwa konieczność samotności i potrzebę modlitwy. Pomimo sukcesu swojej misji, odczuwał silną potrzebę odosobnienia oraz modlitwy. Także ostatni etap Jego misji, w ogrodzie Getsemani jest nieustannym słuchaniem Ojca przez Jezusa. Franciszek zauważył, że jest to w pełnym tego słowa znaczeniu zmaganie, a jednak zarazem modlitwa zdolna do zniesienia drogi krzyżowej.

Franciszek podkreślił, że Jezus modlił się w taki sposób, jak każdy człowiek na świecie. Dlatego też papież zaznaczył, że w modlitwie powinna być pokora. Każda prośba kierowana do Boga musi być podoba do błagania uczniów.

„Nauczycielu, naucz nas się modlić” – powiedział Franciszek na zakończenie katechezy.

/md

Zobacz także w e-civitas:

Polityczna służba na rzecz pokoju

O pokoju bardzo wiele się mówi. Z tęsknotą szuka się również jego głębszego znaczenia, chociaż …