Home / Wiara Wspólnota Kościół / Papież Franciszek: „nie zabijaj” jest wezwaniem do miłości i miłosierdzia
Ojciec Święty Franciszek / fot. Long Thien, domena publiczna

Papież Franciszek: „nie zabijaj” jest wezwaniem do miłości i miłosierdzia

Podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie papież Franciszek mówił o piątym przykazaniu Bożym – „nie zabijaj”, jako powołaniu do miłości. Ojciec Święty kontynuuje cykl katechez o Dziesięciu przykazaniach Bożych.

W swojej katechezie papież nawiązał do Jezusowego wykładu piątego przykazania w Ewangelii według św. Mateusza, gdzie Chrystus wskazał, że „każdy kto gniewa się na swego brata, podobnie jak zabójca, podlega sądowi”. Franciszek zaznaczył, że gdy człowiek wykazuje brak zainteresowania życiem innych, tak naprawdę w głębi gardzi życiem. Papież podkreślił, że ludzie potrzebują miłości, która wyraża się w miłosierdziu Boga i przebaczeniu. To właśnie od człowieka powinno wymagać się czynienia przygotowanego dla siebie dobra.

Według Franciszka jeżeli zabijanie to zniszczenie, zgładzanie i eliminowanie kogoś, to „nie zabijaj” oznacza uzdrowienie, dowartościowanie, włączenie oraz przebaczanie.

„«Nie zabijaj» jest wezwaniem do miłości i miłosierdzia, jest wezwaniem do życia zgodnie z Panem Jezusem, który oddał za nas życie i dla nas zmartwychwstał.”

– podsumował swoją katechezę papież Franciszek.

/md