Home / Z życia "Civitas Christiana" / Podkarpacki wrzesień 1939

Podkarpacki wrzesień 1939

W dworku Stawiarskich w Jedliczu, w 76 rocznicę wybuch II Wojny Światowej, w dniu 1.09.2015 r. została otwarta wystawa faktograficzna przedstawiająca przebieg wydarzeń wojennych na Podkarpaciu.

Krośnieński Oddział Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” był inicjatorem oraz współorganizatorem wystawy „Podkarpacki wrzesień – 1939”  w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu. Wystawę przygotował Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie. W otwarciu wystawy uczestniczyli szczególni goście, m.in.  Jan Juszczak – Starosta Powiatu Krośnieńskiego, ks. prałat Tadeusz Buchowski- asystent kościelny Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” w Krośnie, Zygmunt Ginalski dyrektor Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu, przedstawiciele samorządu miasta i gminy Jedlicze, Nauczyciele i młodzież z jedlickiego liceum.  Zaproszonych gości oraz młodzież przywitała Iwona Pytel – dyrektor LO w Jedliczu, a Piotr Chmielowiec historyk z rzeszowskiego Oddziału IPN, wprowadził nas w problematykę wystawy. Wystawa będzie udostępniona uczniom z Gminy Jedlicze dniach od 3.09-9.09.2015 r.

1.Jedlicze,LO-wystawa-Podkarpacki wrzesień 1939..

tekst i foto

K. Sterkowiec

pgw