Home / Wiara Wspólnota Kościół / Polscy obrońcy życia nad Sekwaną

Polscy obrońcy życia nad Sekwaną

W tegorocznym paryskim Marszu dla Życia wzięła udział 57-osobowa grupa młodzieży z Polic i Szczecina związana z Bractwem Małych Stópek i Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” w Szczecinie oraz delegacja Sekcji Marszowej Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

Paryski marsz został w tym roku połączony z manifestacją przeciwko ustawie dotyczącej otwarcia instytucji małżeństwa dla osób jednej płci, nad którą prace legislacyjne rozpoczął francuski rząd. Ma ona zostać poddana pod głosowanie jeszcze w pierwszej połowie tego roku.

Wprowadzenie nowej definicji małżeństwa, do czego dążą francuscy socjaliści z prezydentem Francois Hollandem na czele, będzie wiązało się z możliwością adopcji dziecka, a w perspektywie całkowitej wolności w sprawie in vitro może otwierać drogę do metody matek surogatek, o czym już wspominają media.

Wydaje się, że socjaliści – autorzy nowej ustawy – oraz organizacje antyhomofobiczne nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, jakie przyniesie zmiana kilku słów w definicji małżeństwa, ale bardzo agresywnie naciskają na jej przyjęcie. Działania francuskich środowisk wskazują na spore szanse na przyjęcie ustawy, choć nie przesądzają o finale głosowania. Dlatego obrońcy życia i jego godności w manifestacji 13 stycznia po raz kolejny wyrazili siłę swoich argumentów i nie zamierzają na tym poprzestać. W manifestacji wzięły udział liczne organizacje i ruchy związane nie tylko z Kościołem katolickim i protestami, ale również bardzo wiele środowisk świeckich, dla których pomysły socjalistów w każdym wymiarze godzą w człowieka i jego naturę. Marsz zgromadził około miliona uczestników, którzy przyjechali nawet z najdalszych krańców Francji.

Francuzi bardzo życzliwie powitali polskich obrońców życia. Dziękowali za obecność i świadectwo, wyrażali uznanie i wdzięczność za trud pokonania tylu kilometrów i cieszyli się z postawy młodzieży, którą prawie w całości reprezentowała polska delegacja. Polską grupę wyposażoną w biało-czerwone chusty, flagi o tematyce Pro-Life, loga i prawie 10-metrową polską flagę zauważyła również telewizja francuska oraz inne media światowe. Paryż był kolejnym europejskim miastem, w których obrońcy życia z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej wsparli dzisiejszy, światowy bój o fundamentalną wartość człowieka, jaką jest prawo do życia i jego godności. W ubiegłym roku liczną grupą pojechali do Budapesztu, Rzymu i Berlina. Są obecni wszędzie tam, gdzie w przestrzeni publicznej można i należy upomnieć się o to, co dla człowieka jest najważniejsze.

Stuosobowa grupa młodych ludzi z Polski na Marszu dla Życia w Budapeszcie w grudniu ubiegłego roku wsparła węgierskie działania w obronie życia w czasie, gdy po wprowadzeniu ustawy całkowicie zakazującej aborcji, Węgry spotkały się z licznymi atakami ze strony europejskiej opinii publicznej.

Udział ponad 250-osobowej grupy młodzieży ze Szczecina i z okolic w Rzymskim Marszu dla Życia w maju ubiegłego roku zostało odebrane w „sercu Kościoła katolickiego” jako wyraz solidarności w budzeniu sumienia współczesnego świata i budowaniu cywilizacji miłości. A obecność polskiej, blisko 100-osobowej grupy młodzieży w Berlińskim Marszu dla niemieckich obrońców życia okazała się, bardziej niż gdzie indziej, ważna i potrzebna, bo właśnie tam obrona życia w przestrzeni publicznej spotyka się ze szczególną agresją i z atakiem.

W 1995 r. papież Jan Paweł II, będąc świadomym postępującej fali zagrożenia życia we współczesnym świecie, skierował do nas wszystkich dramatyczny apel: „(…) potrzebna jest powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia”. Już blisko 20 lat temu w encyklice Evangelium Vitae o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego Ojciec Święty „proroczo” wyraził swoje obawy wobec drogi, na którą wchodzi współczesny świat. Dziś coraz lepiej rozumiemy, o czym myślał papież, pisząc te znamienne słowa, i coraz wyraźniej odczuwamy skutki cywilizacji śmierci. Świat staje się prawdziwą areną walki o życie i jego godność. Wszyscy w tej walce uczestniczymy i czy chcemy, czy nie, musimy się określić, po której stronie stajemy.

Dziś widzimy, że jednym z ważniejszych elementów tej strategii obrony życia stają się właśnie Marsze dla Życia, które niemal na całej kuli ziemskiej są jedynym narzędziem wyrażania myśli i przekonań. Smutne jest to, że przestrzeń publiczna staje się miejscem dialogu społecznego, a masowość manifestacji publicznych jedynym argumentem zwrócenia uwagi „mocarzy” tego świata na to, co dla człowieka jest najważniejsze.

Okazuje się, że przy uwzględnieniu i rozwoju trzech wymiarów Marszów dla Życia: społecznego, duchowego i formacyjnego stają się one skuteczną formą budowania strategii obrony życia, o której pisał bł. Jan Paweł II. Nie wolno zapomnieć, że fundamentem tej strategii jest modlitwa, dlatego wszystkie działania w obronie życia muszą mieć swoje źródło w Bogu i muszą wypływać z mocą z serca człowieka. Dlatego Obrońcy Życia kładą szczególny nacisk na Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, dzięki czemu poprzez odmawianą codziennie przez 9 miesięcy modlitwę jedną tajemnicą różańca św. i dowolną ofiarę chronią jedno zagrożone, a nienarodzone dziecko i jego rodziców.

Z modlitwy, Ewangelii i Nauki Kościoła Katolickiego wypływa jeszcze jeden bardzo ważny aspekt obrony życia – formacyjny. To z tej perspektywy należy patrzeć na możliwość kształtowania świadomości społecznej, a w szczególności młodego pokolenia, na którym spoczywa przyszły los świata. Tego aspektu nie można zaniedbać i na ten wymiar w obecnej chwili trzeba położyć szczególny akcent. Praca formacyjna i edukacja w aspekcie życia od poczęcia do naturalnej śmierci, godności ludzkiej opartej na prawie naturalnym staje się podstawowym zadaniem prawdziwego Obrońcy Życia, a Marsze i manifestacje w obronie życia jednym z ważniejszych obowiązków każdego z nas. To my – Polacy mamy ten szczególny obowiązek „wprowadzania w czyn wielkiej strategii obrony życia” nie tylko ze względu na „testament” naszego wielkiego rodaka, ale przede wszystkim ze względu na wiarę i wierność Ewangelii. Nie tylko w naszej ojczyźnie, ale i poza jej granicami.

Joanna Szałata

Od redakcji:

Informowaliśmy o tym wydarzeniu w artykule: http://e-civitas.pl/civitas-christiana-na-marszu-dla-zycia-w-paryzu/

Dodaj komentarz