Home / Z życia "Civitas Christiana" / Prawdy i fałsze o Żołnierzach Wyklętych

Prawdy i fałsze o Żołnierzach Wyklętych

Czy ustanowiony w 2011 r. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” zakończył szkalowania i oszczerstwa wobec żołnierzy podziemia antykomunistycznego? Czy niszczona jest pamięć o bohaterach drugiej konspiracji? – odpowiedzi na te i wiele innych pytań mogliśmy usłyszeć  podczas spotkań z Leszkiem Żebrowskim, które odbyły się w Płocku oraz Warszawie.

Mogłoby się wydawać, że skoro możemy uczestniczyć w spotkaniach z ostatnimi żyjącymi kombatantami, mamy dostęp do prowadzonych na szeroką skalę badań naukowych oraz jesteśmy świadkami prowadzonych prac ekshumacyjnych – propaganda z czasów PRL-u odejdzie w zapomnienie. Niestety jak podkreślił Leszek Żebrowski – historia podziemia antykomunistycznego jest nadal niszczona i zakłamywana, czego doświadczamy w okresie obchodów uroczystości 1 marca. Oskarżenia o walki bratobójcze, antysemityzm czy współpracę z Niemcami w dalszym ciągu znajdują swoich zwolenników, którzy chętnie sięgają do propagandy PRL-u, chcąc w ten sposób osiągnąć rozgłos oraz idące za tym korzyści.

Z drugiej strony jesteśmy świadkami, jak ogromny wpływ na wychowanie i kształtowanie postaw patriotycznych ma etos Żołnierzy Wyklętych. Postawy, jakim byli wierni, dziś stają się inspiracją do świadomego i odpowiedzialnego zaangażowania na rzecz Ojczyzny i Kościoła. Pamięć o żołnierzach podziemia antykomunistycznego jest żywa zwłaszcza wśród młodego pokolenia, przejawia się m.in. poprzez udział w projektach edukacyjnych oraz uczestnictwo w uroczystościach państwowych czy zaangażowanie w organizowanie inicjatyw oddolnych. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, jak dojrzała jest postawa młodych, którzy za wzór do naśladowania wybierają życiorysy poszczególnych żołnierzy.

Swoisty fenomen, jaki się zrodził wokół upamiętniania Żołnierzy Wyklętych, należy stale pielęgnować, aby dziedzictwo nam pozostawione, kształtowało świadome i odpowiedzialne za losy Ojczyzny pokolenia Polaków.

Kamil Sulej

mak