Home / Z życia "Civitas Christiana" / Promocja publikacji o Prymasie Tysiąclecia w Lublinie

Promocja publikacji o Prymasie Tysiąclecia w Lublinie

W Lublinie, 13 marca br., odbyła się uroczysta promocja książki pt. „Społeczna Potrzeba Pamięci – Osoba i dzieło Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia”.

W Lubelskim Ratuszu, w Sali obrad im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, miała miejsce uroczysta prezentacja publikacji o Prymasie Wyszyńskim. Spotkanie zorganizowane zostało przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Katedrę Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL Jana Pawła II. Publikacja pod redakcją Aliny Rynio i Magdaleny Parzyszek składa się z trzech części. Pierwsza obejmuje duchowe dziedzictwo Prymasa i pokazuje go jako obrońcę Kościoła. Czternaście artykułów to pokłosie ubiegłorocznej konferencji w Lublinie.

W drugiej części są współczesne formy pamięci o Kardynale – m.in. szkoły jego imienia i działalność Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Część trzecią stworzyli doktoranci KUL – wykonali plakaty i postery związane z postacią Stefana Wyszyńskiego. Książka „Społeczna potrzeba pamięci. Osoba i dzieło Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia” została wydana przez Towarzystwo Naukowe KUL.

Robert Maj

mak