Home / Z życia "Civitas Christiana" / Przemysław Dakowicz został laureatem Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego

Przemysław Dakowicz został laureatem Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego

Kapituła XX edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego
obradująca w dniu 29 września 2014 r. w Białymstoku

Karpiński Komunikat Kapituły 2014 4

pgw