Home / Z archiwum / Radość zwycięstwa

Radość zwycięstwa

Nie wiem, co powiedzieć, ale jestem pełen pozytywnych wrażeń po uzyskaniu zaszczytnego miejsca w Konkursie Wiedzy Biblijnej. Jestem teraz zdominowany przez emocje i nie mogę jeszcze uwierzyć, że wygrałem – powiedział Michał Zborowski, jeden z trzech finalistów konkursu, który znalazł się w czołówce po ogłoszeniu oficjalnych wyników.

Dla kolejnego zwycięzcy konkursu, Dawida Mielnika, studiowanie Pisma Świętego jest wczytywaniem się w miłość i przenoszeniem jej w życie codzienne. Sama miłość – jak powiedział – jest motywem przewodnim w podejmowaniu trudów życia i zgłębiania Pisma Świętego. Przed finałem konkursu Dawidowi wystarczył zaledwie tydzień czasu na przygotowania. Monika Lichota, która zajęła II miejsce w zmaganiach finałowych wskazuje na podobne motywy podjęcia studium biblijnego, podkreślając rolę niezwykłej opowieści z życia Chrystusa, która głęboko zapadła jej w sercu. Ponieważ startowała w wielu poprzednich edycjach konkursu wiedzy biblijnej, nie są jej obce słowa zapisane na kartach Księgi Życia.


Zmagania finałowe…
Fot. Mariusz Marczuk

X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej odbył się 5 i 6 czerwca w Teresinie – Niepokalanowie, a jego uczestnikami była młodzież ze szkół średnich. Miejscem spotkań eliminacyjnych była sala św. Bonawentury w klasztorze ojców franciszkanów przy Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej i św. Maksymiliana M. Kolbego. Pisemne zmagania ponad 100 uczestników konkursu etapu finałowego pozwoliły na wyłonienie ścisłej siódemki zwycięzców. Po zmaganiach pisemnych, stanęli oni do ostatniej walki w części ustnej konkursu, która potwierdziła ich wysokie przygotowanie.

Oficjalnej części konkursu towarzyszył kard. Józef Glemp Prymas Polski, który objął honorowy patronat nad eliminacjami, a także przewodniczył komisji egzaminacyjnej. Znakomita znajomość Biblii uczestników finału pozwoliła na znalezienie odpowiedzi na pytania, które nie należały do najłatwiejszych. Pytania obejmowały: Ewangelię wg św. Jana, Apokalipsę i Listy św. Jana. Pytania konkursowe zostały przygotowane przez dr Annę Kuśmirek, która zasiadała w komisji egzaminacyjnej. Pieczę merytoryczną nad przebiegiem konkursu objęli również: ks. prof. dr hab. Ryszard Rumanek rektor UKSW, Dorota Musztowska teolog, Ziemowit Gawski przewodniczący Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Część ustna eliminacji konkursowych pozwoliła na wyłonienie ostatecznych zwycięzców spośród siedmiu finalistów etapu pisemnego konkursu. W konkursie zwyciężył Dawid Mielnik z diecezji zamojsko – lubaczowskiej, uzyskując najwyższą ilość punktów w części pisemnej i ustnej konkursu. Drugie miejsce w części ustnej zajęła Monika Lichota z diecezji gdańskiej, a trzecie – Michał Zborowski z diecezji bielsko – żywieckiej. Kolejni zwycięzcy to: Piotr Rutkowski z diecezji białostockiej, Sandra Graczyk z diecezji zielonogórsko – gorzowskiej, Marta Rostkowska z diecezji włocławskiej i Daniel Dróżdż z diecezji gliwickiej.

Prymas Polski kard. Józef Glemp, który patronuje konkursom od początku ich organizowania, powiedział, że postawiona poprzeczka pytań egzaminacyjnych była dość wysoka. Podkreślił jednak sprawność radzenia sobie z pytaniami przygotowanymi dla młodych uczestników. Osobiście wręczył finalistom nagrody wraz z podziękowaniami. Finał konkursu został uświetniony występem chóru gospel oraz koncertem zespołu ewangelizacyjnego „Umiłowani”.

Nagrody i wyróżnienia przygotowane dla finalistów zostały ufundowane przez sponsorów, wśród których należy wymienić: Marka Kostarskiego prezesa spółki Inco-Veritas i Krzysztofa Przestrzelskiego, dyrektora Instytutu Wydawniczego Pax oraz Ziemowita Gawskiego, przewodniczącego Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Nagrody i wyróżnienia książkowe zostały ufundowane przez Instytut Wydawniczy Pax oraz Tygodnik Katolicki „Niedziela”. Najlepszym wyróżnieniem dla zwycięzców są indeksy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pozwalające na podjęcie studiów na tych szacownych uczelniach.

Patronat medialny sprawowali: Radio Niepokalanów, Radio Warszawa Praga, Radio Józef, tygodnik „Ozon”, tygodnik „Idziemy”, tygodnik katolicki „Niedziela”, „Gość Niedzielny” oraz Katolicki Portal Internetowy www.siecM.pl


…i już po wszystkim. Uczestnicy, opiekunowie i komisja egzaminacyjna wraz z Prymasem Polski kard. Józefem Glempem świętują zwycięstwo
Fot. Mariusz Marczuk

MARIUSZ MARCZUK

Artykuł ukazał się w numerze 8-9/2006.

Dodaj komentarz