Home / Z życia "Civitas Christiana" / Rzeszów: X-lecie formacji biblijnej

Rzeszów: X-lecie formacji biblijnej

W dniu 9.11.2019 r. Caritas” diecezji rzeszowskiej, Ośrodek Wypoczynkowo- Rehabilitacyjny w Myczkowcach i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Rzeszowie byli organizatorami  drugiej w tym roku Konferencji Biblijnej. 

Pomysłodawcą i inicjatorem organizowania konferencji biblijnych w Ośrodku „Caritas” w Myczkowcach był znany i ceniony w Polsce biblista ks. prof. Tomasz Jelonek. Jak twierdzi ksiądz Profesor człowiek nie jest w stanie zrozumieć do końca Pisma Świętego, ale naszym obowiązkiem jest nieustanie z nim obcować i je zgłębiać, stąd też stały tytuł konferencji „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego”.

To dzięki Jego staraniom w konferencjach biblijnych uczestniczyli wybitni znawcy problematyki biblijnej. Jednocześnie pojawiła się inicjatywa stworzenia Ogrodu Biblijnego, którego zwiedzanie jest stałym punktem programu każdej konferencji. Pomysłodawcą Ogrodu Biblijnego i jego projektantką jest dr hab. Zofia Włodarczyk, która jako wykładowca od dziesięciu lat uczestniczy w konferencjach biblijnych, odkrywając przed nami świat roślin i ich symbolikę w Biblii.

Za nami kolejna konferencja biblijna. Po przywitaniu wykładowców i uczestników konferencji przez ks. dyr. Bogdana Janika i Jerzego Sołtysa – przewodniczącego Zarządu Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w  Rzeszowie, w sobotnie przedpołudnie, przy komplecie uczestników, wyruszyliśmy w fascynujący świat Biblii. Konferencję po raz kolejny, poprowadził ks. dr hab. Janusz Mierzwa – UP JPII w Krakowie. Piękne wykłady, odkrywające przed nami nowe horyzonty i obszary intelektualne i duchowe Biblii, nawiązywały do  liturgicznego hasła roku w Kościele:   „W mocy w Bożego Ducha”. Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy wykładów ks. prof. Marka Starowieyskiego – Uniwersytet Warszawski. Ksiądz profesor zaprezentował nam dwa wykłady. Pierwszy to Biblia w swoim wielorakim znaczeniu. Drugi wykład pt. Apokryfy Nowego Testamentu. Góry proroków Mojżesza i Eliasza w kontekście biblijnej przemiany Jezusa z takim wykładem wystąpił doc. ThD Daniel Slivka,- PhD. PU v Prešove ze Słowacji. „Ave Maryja”. Teologiczno – muzyczna refleksja nad pozdrowieniem Anielskim to wykład ks. dr hab. Tadeusza Bratkowskiego – Uniwersytet Rzeszowski, połączony z prezentacją wybranych pięknych wykonań wokalnych „Ave Maryja”. Pani dr hab. Zofia Włodarczyk – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Biotechnologii i Ogrodnictwa, kontynuując cykl wykładów o roślinach biblijnych podjęła temat – Manna i inne rośliny z kart Biblii. Biblijne znaczenie cudu w swoim przedłożeniu podjął ks. dr hab. Jacenty Mastej – Katolicki Uniwersytet Lubelski.  Konferencji towarzyszył kiermasz książek, takich autorów jak: ks. prof. Tomasz Jelonek i ks. prof. Marek Starowieyski.

Zwieńczeniem konferencji była Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. prof. Jerzego Buczka – WSD w Rzeszowie. Od dziesięciu lat współorganizujemy konferencje biblijne w Myczkowcach, które ku naszej wielkiej radości cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem.

Pełniejsza informacja na stronie: www.podkarpacki.civitachristiana.pl

Tekst i foto: Krzysztof Sterkowiec

/md