piątek , 22 Czerwiec 2018
Fot. Piotr Kurzydlak, Archiwum Urzędu Miasta Bełchatów

Silny, odważny, zdecydowany

8 grudnia 2016 r. został opublikowany komunikat Nuncjatury Apostolskiej: „Dotychczasowy metropolita łódzki i zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp  Marek Jędraszewski został mianowany nowym metropolitą krakowskim. Zastąpi on odchodzącego na emeryturę kard. Stanisława Dziwisza”. Decyzję Ojca Świętego ogłosił w  dniu uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny nuncjusz apostolski w Polsce abp  Salvatore Pennacchio.

Kardynał Stanisław Dziwisz 11  grudnia spotkał się z  abp.  Markiem Jędraszewskim w Domu Arcybiskupów Krakowskich. Podczas spotkania ustalono, że kanoniczne objęcie urzędu metropolity oraz ingres do katedry wawelskiej nastąpi 28 stycznia 2017 r.
Nowy metropolita krakowski to jeden z kilku najważniejszych hierarchów w Polsce. Ma 67 lat. Od prawie 20 lat jest biskupem, w tym ponad 4  lata arcybiskupem metropolitą łódzkim. Od marca 2014 r. pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Jest profesorem nauk teologicznych. Jego dewizą biskupią są słowa Scire Christum („Znać Chrystusa”). Znany jest m.in. z organizowanych co miesiąc w archidiecezji łódzkiej „Dialogów w  katedrze”, gdzie odpowiada na pytania dotyczące Kościoła i wiary.
Arcybiskup Marek Jędraszewski zastąpi na stanowisku metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza, najbliższego współpracownika św. Jana Pawła II i promotora jego kultu. Kardynał Dziwisz po 11 latach posługi metropolity krakowskiego przechodzi na emeryturę.

Modlitwa może zatrzymać barbarzyństwo
Komunikat Nuncjatury Apostolskiej okazał się wielką i niemiłą niespodzianką dla mediów lewicowych i liberalnych, które mają własną wizję Kościoła katolickiego w Polsce. Zawrzało więc. Arcybiskup Marek Jędraszewski jest przecież konserwatystą, a nie postępowcem, otwartym na „nowoczesność”. Jego kazania były cytowane, komentowane i potępiane przez mainstreamowe media. Bronił małżeństwa i rodziny. Ganił więc związki niesakramentalne, homoseksualizm, in vitro oraz ideologię gender. Skandale przecinał w zarodku. Niedawne czarne protesty feministek nazwał cywilizacją śmierci, a w dniu ostatniego zaprosił do archikatedry wiernych na Mszę św., by modlić się wspólnie o prawe sumienia i światło Ducha Świętego dla wszystkich decydujących w Polsce o prawnej ochronie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Prosił, by nie stać obojętnie wobec ofensywy zła. Modlitwa może zatrzymać barbarzyństwo. Zachęcał, by założyli białe stroje. I  tak się stało. Ludzie mimo deszczu przyszli ubrani na biało. Czarnemu marszowi przeciwstawił się biały. To się bardzo nie podobało środowiskom lewicowo-liberalnym.

4 grudnia 2016 r. abp Marek Jędraszewski celebruje Mszę św. w intencji górników Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów / Fot. Piotr Kurzydlak
4 grudnia 2016 r. abp Marek Jędraszewski celebruje Mszę św. w intencji górników Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów / Fot. Piotr Kurzydlak

Arcybiskup Marek Jędraszewski jest patriotą, przywracał pamięć o  Żołnierzach Wyklętych. Za jego sprawą były organizowane przed łódzką archikatedrą pikniki patriotyczne, m.in. przy trumnie z doczesnymi szczątkami ppłk. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka” odprawił Mszę św.
Arcybiskup Marek Jędraszewski jest przedstawicielem Kościoła silnego, odważnego, zdecydowanego i jednoznacznego.

Metropolita krakowski z Poznania
Arcybiskup Marek Jędraszewski urodził się 24 lipca 1949 r. w Poznaniu. Maturę uzyskał w 1967 r. w renomowanym I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 1967–1973 studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym i na Papieskim Wydziale Teologicznym, również w swoim rodzinnym mieście. 24 maja 1973 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp. Antoniego Baraniaka. W 1974 r. uzyskał licencjat kanoniczny z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu na podstawie pracy Problematyka osoby w filozofii Gabriela Marcela (promotor: ks. prof. Ludwik Wciórka). W latach 1973–1975 był wikariuszem w parafii pw. św. Marcina w Odolanowie k. Ostrowa Wlkp.
Od 1975 r. studiował na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W czerwcu 1977 r. uzyskał licencjat z filozofii na podstawie pracy La filosofia del simbolo religioso di Paul Ricoeur (wyróżniona złotym medalem Uniwersytetu Gregoriańskiego), natomiast 20 grudnia 1979 r. obronił pracę doktorską Le relazioni intersoggettive nella filosofia di Levinas (promotor: prof. Simon Decloux SJ, praca nagrodzona złotym medalem Ojca Świętego Jana Pawła II).
Po powrocie do Polski, w latach 1980–1996 był adiunktem na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, w latach 1980–1987 prefektem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, a w latach 1987–1996 redaktorem, a od 1990 redaktorem naczelnym „Przewodnika Katolickiego”.
W 1991 r. habilitował się na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie rozprawy Jean-Paul Sartre i Emmanuel Levinas – w poszukiwaniu nowego humanizmu. Studium analityczno-porównawcze. W 1996 r. otrzymał nominację na docenta na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. W tym samym roku został mianowany visiting professor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie.
W 1996 r. ks. dr hab. Marek Jędraszewski otrzymał nominację na wikariusza biskupiego ds. nauki i kultury w archidiecezji poznańskiej oraz na przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Akademickiego w kurii arcybiskupiej w Poznaniu.
17 maja 1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej.
W związku z powstaniem Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 26  listopada 1998 r. otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego UAM, a 7 grudnia tegoż roku nominację na kierownika Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym UAM. 2  stycznia 2002 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. 11 lipca 2012  r. papież Benedykt XVI mianował bp. Marka Jędraszewskiego arcybiskupem metropolitą łódzkim. Ingres do archikatedry łódzkiej odbył się 8 września 2012 r., w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski jest – od 2014 r. – zastępcą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. W Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem: Rady Stałej KEP, Sekcji Nauk Filozoficznych Komisji Nauki Wiary, Komisji Wychowania Katolickiego, Rady ds.  Duszpasterstwa Młodzieży, a także delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego. Od 30 września 2012 r. jest przewodniczącym Komisji ds.  katechezy, szkół i uniwersytetów Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE).
30 listopada 2013 r. Ojciec Święty Franciszek włączył go na okres pięciu lat do grona członków Kongregacji Wychowania Katolickiego.

Anna Staniaszek

pgw

Zobacz także w e-civitas:

W Watykanie zaprezentowano dokument roboczy synodu o młodzieży

W Watykanie zaprezentowano Instrumentum laboris, czyli dokument roboczy październikowego Synodu Biskupów. Odbędzie się on pod …