Home / Rozmaitości / Słowo Boże twoim skarbem!

Słowo Boże twoim skarbem!

Na Jasnej Górze odbyło się 27-28 października dwudniowe spotkanie koordynatorów diecezjalnych Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Konkurs odbywający się pod patronatem Prymasa Polski, od 14 lat organizuje Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Głównym celem jasnogórskiej „odprawy” było podziękowanie za XIII edycję konkursu i próba jej podsumowania, a także rozpoczęcie działań związanych z XIV konkursem.

Obecny na spotkaniu Sławomir Józefiak, prezes Zarządu Stowarzyszenia i pomysłodawca konkursu przypominając główną idę konkursu powiedział: „Liczy się to, żeby zachęcić młodego człowieka, aby chociaż raz wziął do ręki Pismo Święte”.

Ks. dr Jacek Molka zwracając się do koordynatorów diecezjalnych odpowiedzialnych za konkurs na terenie poszczególnych diecezji podkreślił, że konkurs o tyle ma sens, o ile uczy młodych kontemplacji Świętej Księgi. „Biblia to bardzo wymagająca Księga, nie można do niej inaczej podchodzić jak tylko na kolanach. Jak ktoś będzie chciał posiedzieć sobie przy niej to nic z tego nie wyniesie. Jak ktoś będzie chciał z nią pochodzić to się przespaceruje. Ale jeśli ktoś podejdzie do niej na kolanach i na kolanach będzie ją studiował, to z pewnością coś z tego wyniesie. Te konkursy mają o tyle sens, jeśli młodzi zrozumieją, że to jest święty tekst, bo to jest święty tekst”.

W czasie Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej i Apelu Jasnogórskiego zebrani koordynatorzy prosili o nowego ducha apostolskiego w głoszeniu Bożego Słowa.

Poznawanie Biblii to obowiązek chrześcijan

W XIII edycji Konkursu Wiedzy Biblijnej wzięło udział prawie 26 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zmagania tradycyjnie podzielone były na trzy etapy: szkolny, diecezjalny i finał ogólnopolski.

Finałowi, który miał miejsce 8-9 czerwca w Niepokalanowie przewodniczył ks. kard. Józef Glemp. Prymas Polski podkreślił w kazaniu, że poznawanie Ewangelii jest wielkim obowiązkiem wszystkich złączonych z Jezusem przez chrzest. Podziękował uczniom za wielki wysiłek i czas poświęcony poznawaniu Ewangelii i udział w konkursie.


Uczestnicy spotkania diecezjalnych koordynatorów konkursu z ks. prymasem Józefem Glempem i przewodniczącym Ziemowitem Gawskim
Fot. Jarosław Gabara

Po Mszy św. ks. Prymas zasiadł w komisji konkursowej wspólnie z profesorami biblistyki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczelnie te sprawują patronaty naukowe nad konkursem i są fundatorami indeksów na wybrane kierunki studiów.

Po eliminacjach pisemnych, na które składało się 45 pytań testowych 7 uczestników uzyskało nominację do finału ustnego. W ostatniej części biblijnych „zmagań” młodzi odpowiadali na trzy wybrane, spośród siedemdziesięciu dwóch, pytania. Najlepszą okazała się Renata Winiarska z diecezji tarnowskiej. Drugie miejsce zajęła Beata Mrzewka z archidiecezji częstochowskiej, a trzecie Marek Czeżyk z diecezji siedleckiej.

Laureaci trzech pierwszych nagród otrzymali indeksy ufundowane przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Katolicki Uniwersytet Lubelski. Tym samym zyskali możliwość do podjęcia studiów bez egzaminów wstępnych, na kierunkach: teologia, historia, filozofia oraz historia sztuki na tych uczelniach.

Oprócz indeksów zwycięscy otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez organizatora, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Inco Veritas S.A., a także książki i upominki ofiarowane przez Instytut Wydawniczy PAX, Edycję św. Pawła i Tygodnik Katolicki „Niedziela”

Specjalne wyróżnienia z rąk Księdza Prymasa otrzymały katechetka Maria Gąsowska z diecezji łomżyńskiej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem, która już od 10 lat przygotowuje uczniów do Konkursu Biblijnego i s. Brygida Karwowska, której uczennica już po raz szósty znalazła się w ścisłym finale.

Ziemowit Gawski, przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” podkreślił, że wszyscy którzy wzięli udział w konkursie są zwycięzcami, bo sięgnęli po Księgę, która ma prowadzić nas do wiary ubogacającej i wypełniającej nasze życie i do patrzenia z ufnością, że kiedyś dojdziemy do Domu Ojca. „Niech ta Księga wypełnia w pełni wasze życie”, życzył młodym przewodniczący Stowarzyszenia. Podkreślił, że ten wyjątkowy konkurs, jest największym i zarazem najważniejszym projektem Stowarzyszenia.

Warto przypomnieć, że w finale pierwszej edycji Konkursu wzięło udział zaledwie trzydzieści osób, a w XIII już 120, ze wszystkich diecezji w kraju.

Finał konkursu rozpoczęło Nabożeństwo Adoracji Słowa Bożego, które poprowadził ks. Bogusław Zeman, paulista. Kapłan przypomniał, że miłość do Słowa Bożego to nie emocjonalny związek z jakimś starożytnym tekstem, ale więź z żywym Bogiem, który mieszka w Słowie i sam stał się dla nas Wcielonym Słowem. Młodzi modlili się o miłość do Słowa Bożego. Przepraszali za zaniedbujących lekturę Biblii i za brak należnego starania, aby Słowo dobrze poznać i rozumieć.

Szczególnym momentem nabożeństwa było ucałowanie przez każdego z uczestników Pisma Świętego na znak wyboru Jezusa i słuchania Jego głosu.

Wydarzeniem był koncert zespołu „Przecinek” z Raciborza, który nie tylko śpiewał, ale także prowadził dialog z młodzieżą o wierze i o tym, co to znaczy być dziś chrześcijaninem.

Wieczorny Apel przed bazyliką Niepokalanej przy pomniku o. Maksymiliana Kolbe poprowadził o. Stanisław Piętka, gwardian klasztoru niepokalanowskiego. Do późnych godzin trwała modlitwa, śpiew i zabawa.

II Częstochowskie Spotkanie Młodych z Biblią

Ważną częścią Konkursu Biblijnego jest od dwóch lat, Częstochowskie Spotkanie Młodych z Biblią. Do udziału w spotkaniu zapraszani są finaliści diecezjalni Konkursu. W tym roku w spotkaniu udział wzięło ponad 120 osób. Na Jasnej Górze zanosili oni modlitwę w intencji Ojczyzny, a szczególnie o podtrzymywanie przez młodych polskiej kultury i pamięci o najnowszej historii Polski. W 28. rocznicę cudownego ocalenia Jana Pawła II, przedstawiciele niemal wszystkich polskich diecezji prosili o rychłe wyniesienie go na ołtarze. Młodzi miłośnicy Biblii wzięli udział we Mszy św. w intencji naszej Ojczyzny i modlitwie różańcowej a także zwiedzili Bastionu św. Rocha, w którym znajdują się pamiątki polskich zrywów narodowych.


Konkurs Biblijny – Uczsetnicy spotkania poprowadzili modlitwę róźancową przed Cudownym Obrazem MB Częstochowskiej
| Fot. Marcin Kulczyński

W Ośrodku Rekolekcyjnym Święta Puszcza w Olsztynie k/Częstochowy, odbyły się rozważania o Piśmie Świętym w ramach przygotowań do finału Konkursu. Konferencję „Czytać, poznać, pokochać” wygłosił ks. Bogusław Zeman, paulista. O historii Ewangelii Synoptycznych, które w tym roku są treścią konkursu, opowiadał inny paulista ks. Wojciech Turek, a na trudne pytania odpowiadał ks. dr Jacek Molka, biblista z Wyższego Seminarium Archidiecezji Częstochowskiej.

XIV edycja konkursu

Tematem XIV edycji konkursu są Pisma Janowe obejmujące Ewangelię św. Jana [J], Listy św. Jana [1J; 2J; 3J] i Apokalipsę św. Jana [Ap] wraz z przypisami i wstępami. Tekstem źródłowym jest Biblia Tysiąclecia (wyd. V).

Zgłoszenia szkół do udziału w konkursie przyjmowane są do 28 lutego 2010. Etap szkolny zaplanowano na 23 marca 2010 roku, a diecezjalny na 26 kwietnia (w obchodzonym wtedy Tygodniu Biblijnym). 13-14 maja odbędzie się III Częstochowskie Spotkanie Młodych z Biblią. Finał konkursu przewidziano na 7-8 czerwca 2010.

Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy diecezjalni, z którymi należy kontaktować się poprzez oddziały okręgowe Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

W skład nowo powołanego Zespołu Koordynatorów, który czuwa nad całością przebiegu konkursu biblijnego weszli: Marcin Sułek (Lublin), Izabela Tyras (Częstochowa), Marcin Kluczyński (Łódź), Monika Korpak (Kraków) i Beata Jasieniecka (Olsztyn). Wszyscy koordynatorzy diecezjalni zostali włączeni do prac zespołów zadaniowych: organizacyjnego, medialnego, informacyjnego, sponsoringu i sekretariatu.

Izabela Tyras, Marcin Kluczyński

Artykuł ukazał się w numerze 12/2009.

Dodaj komentarz