Home / Z życia "Civitas Christiana" / Spotkanie członków Oddziału w Oświęcimiu

Spotkanie członków Oddziału w Oświęcimiu

11 kwietnia br. w Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” w Oświęcimiu odbyło się tradycyjne spotkanie członków Oddziału, „święcone”. Była to okazja do wspólnotowej radości z faktu, że Grób jest pusty i niesie On dla nas wszystkich nadzieję na życie wieczne.

Rozpoczął je modlitwą i pobłogosławieniem pokarmów oraz uczestników – ks. Piotr Leśniak, asystent Oddziału w Oświęcimiu.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Zarządu Oddziału Okręgowego: przewodniczący Zarządu, Stanisław Pażucha, wiceprzewodnicząca Zarządu, Bożena Pruska, oraz członek Zarządu Oddziału w Bielsku-Białej, Edward Szpoczek.

Świąteczne spotkanie było też okazją do podziękowania ks. Piotrowi Leśniakowi, który od 5 lat pełni posługę asystenta Oddziału w Oświęcimiu, za inspirowanie i wspieranie dobrą radą naszych inicjatyw, niezawodną obecność w ważnych dla Oddziału momentach oraz prowadzenie spotkań formacyjnych, wspólnotowych i modlitewnych na przestrzeni tych lat.

Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego w Krakowie, Stanisław Pażucha, wręczył ks. Piotrowi Lęśniakowi srebrną Odznakę Honorową Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

mak