Home / Z życia "Civitas Christiana" / Spotkanie: “Duchowieństwo wolsztyńskie w czasie Powstania Wielkopolskiego”

Spotkanie: “Duchowieństwo wolsztyńskie w czasie Powstania Wielkopolskiego”

„Dzieje Powstania Wielkopolskiego i w ogóle dzieje odzyskania niepodległości przez Polskę były naznaczone żywą obecnością Kościoła, który niósł człowiekowi Boga…” – powiedział bp Grzegorz Balcerek, podczas Mszy świętej z okazji 99 rocznicy wybuchu tego jednego z nielicznych, jak wiemy, powstań niepodległościowych narodu Polskiego.

W wigilię uroczystych obchodów wyzwolenia Wolsztyna w Powstaniu Wielkopolskim, w siedzibie Biura Promocji i Turystyki Urzędu  Miejskiego, odbyło się spotkanie, poświęcone roli duchowieństwa  byłego powiatu babimojskiego z siedzibą w Wolsztynie, w tym Powstaniu.  Przez lata przemilczano niestety fakt, że duchowni z wielkim poświęceniem służyli wówczas sprawie narodowo – wyzwoleńczej. Wspomnieć tu należy choćby kilku takich wspaniałych kapłanów z  terenu dawnego powiatu jak księża: Leopold Zygarłowski z Wolsztyna, Alfons Graszyński Gościeszyna, Józef Zalewski z Przemętu, Paweł Białas z Ruchocic, Stanisław Kamiński z Kębłowa, Władysław Czarnecki z Kopanicy, Stanisław Michalski z Siedlca, Stefan Łukowski z Babimostu, czy Stanisław Dudziński z Nowego Kramska.

Ks. Leopold Zygarłowski (1868 – 1924) – arch. D. Poszwińskiego

Ale byli też  inni. O różnych formach ich zaangażowania w zrywie powstańczym, mówił pan Dariusz Poszwiński, i to głównie na podstawie materiałów zebranych przez siebie i  zawartych potem w swej pracy magisterskiej, napisanej na Wydziale Teologicznym UAM -u, pod kierunkiem ks. prof. Bernarda Kołodzieja.

Ks. Paweł Białas (1876 – 1942) – arch. D. Poszwińskiego

Druga część wspomnianego spotkania przebiegała już w klimacie trwającego jeszcze do niedzieli Chrztu Pańskiego, okresu Bożego Narodzenia, a więc opłatka, kolęd i okolicznościowych recytacji, przygotowanych i przedstawionych przez harcerzy ze Szkoły Podstawowej w Świętnie, pod kierunkiem dyrektora Jerzego Luftmanna.

W spotkaniu, wśród dość licznie, jak na możliwości lokalowe, przybyłych uczestników, byli też: przewodniczący Rady Miejskiej – Jarosław Adamczak, wicestarosta – Piotr Krajewski i przewodniczący Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia„Civitas Christiana” w Poznaniu – Karol Irmler. Burmistrza Wolsztyna reprezentowała tym razem pani Katarzyna Jęczmionka z Biura Promocji.

Organizatorem spotkania był wolsztyński Oddział  „Civitas Christiana”.

Włodzimierz Chrzanowski, fot. Archiwum D. Poszwińskiego, “Głos Wolsztyński”