Home / Z życia "Civitas Christiana" / Spotkanie formacyjne w Warszawie
Fot. Marta Kowalczyk

Spotkanie formacyjne w Warszawie

W ramach comiesięcznych spotkań na Nowogrodzkiej, ks. Dariusz Furmanik wygłosił prelekcję o darach Ducha Świętego, koncentrując się na zjawisku obdarowania mądrością.

W czwartek, 26 kwietnia 2018 r., w siedzibie warszawskiego oddziału “Civitas Christiana” odbyło się spotkanie formacyjne dla członków oraz sympatyków stowarzyszenia. Wspólny wieczór rozpoczął się od prezentacji, którą przygotowała zastępca dyrektora – Agnieszka Zalewska. Prezentacja dotyczyła Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Następnie omówiliśmy założenia Katolickiej Nauki Społecznej.

W części merytorycznej głos zabrał ks. Dariusz Furmanik: – To jest ważne, abyśmy pamiętali, że Duch Święty, którego otrzymaliśmy od Pana Jezusa, to nie jest jakiś kolejny dar do kolekcji. Dar Ducha Świętego to jest pierwsze tchnienie, które sprawia, że stajemy się nowym stworzeniem.

Pierwsze nasze konkretne działanie to może być wykorzystywanie daru mądrości jako daru miłosierdzia wobec drugiego człowieka. 

Darem mądrości i to w stopniu najwyższym był obdarzony Salomon. Mógł odróżniać dobro od zła, wydając sprawiedliwe wyroki. Józef, napełniony Duchem Bożym, posiadał dar mądrości, dzięki któremu potrafił wyjaśniać sny. W przekonaniu Izraelitów mądrość posiadał ten, kto potrafił umiejętnie radzić sobie w życiu. Prawdziwym mędrcem jest ten, kto potrafi najlepiej dobierać środki do realizowania konkretnego celu.

Dla chrześcijan jest jasne, że dar mądrości wypływa z mądrości Pana Jezusa. Polega na uczestniczeniu w Jego mądrości, która wszystko przenika i wszystko zna. Jest to dar widzenia rzeczy tak, jak widzi Jezus. I to jest cała tajemnica daru mądrości. Mam patrzeć na siebie, na człowieka, na świat – oczami Pana Boga.

Duch Święty czyni chrześcijanina mądrym. Nie oznacza to, że zna odpowiedź na wszystko. Ale wie, kiedy dana rzecz jest od Boga, a kiedy nie. Można mieć wykształcenie, wiedzę, ale z braku mądrości człowiek nie jest w stanie samodzielnie podjąć właściwych decyzji.

Motywującą siłą naszych działań, łącznie z posłuszeństwem Bogu, jest nasza miłość do niego. Pod wpływem daru mądrości nasza miłość do Boga staje się motywującą siłą. Nie tylko w podejmowaniu decyzji, ale również w bieżącym rozeznawaniu moralnym. Mądrość jako dar Ducha Świętego sprawia, że zostajemy uzdolnieni nadprzyrodzoną zdolnością dostrzegania związków między wszystkimi sferami naszego życia. Potrafimy też przeżywać nasze życie w świetle ostatecznego celu, jakim jest życie wieczne. Wtedy ujawnia się prawdziwy sens istnienia. Chrześcijanin pozostający pod wpływem tego daru znajduje upodobanie jedynie w Bogu. 

Jak się ubiegać o dar mądrości? Cały czas trzeba się o niego modlić. Ktokolwiek chce, jakiś dar utrzymać, czy łaskę, trzeba Pana Boga prosić codziennie, aby umieć to wykorzystywać w każdej chwili życia.

Mądrością jest nieodkładanie na później. To odwaga do czynienia tego, co w danym momencie powinno się zrobić. Teraz jest natchnienie – to mam starać się zrobić to od razu. 

Po wysłuchaniu prelekcji, uczestnicy spotkania zajęli się dyskusją przy kawie i ciastach. Zaplanowano kolejne sesje o darach Ducha Świętego.

 

mak