Home / Z życia "Civitas Christiana" / Spotkanie z Biblią w krakowskim oddziale

Spotkanie z Biblią w krakowskim oddziale

Kolejne Spotkanie z Biblią, które odbyło się 6 lutego br. w krakowskim oddziale “Civitas Christiana”, poświęcono perykopie J 5, 1-18 o uzdrowieniu chromego przy sadzawce Betezda.

“Czy chcesz wyzdrowieć?” – Janowa relacja o uzdrowieniu chromego przy sadzawce Betezda (J 5, 1-18).

Bohaterem opowiadania jest człowiek sparaliżowany. Od 38 lat cierpiący na swoją dolegliwość, i który od dłuższego czasu czeka na cud uzdrowienia, pragnąc skorzystać z uzdrawiającej wody sadzawki Owczej (hebr. Betesda). Kiedy przychodzi Jezus, chory żali się, że nie ma nikogo, kto by go wprowadził do sadzawki, gdy ona nabiera mocy uzdrawiającej. Jezus nie korzysta z mocy uzdrawiającej sadzawki, tylko nakazuje mu wstać i iść. Na koniec natomiast mówi znamienne słowa: „Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przytrafiło” (J 5, 14). Jezus dokonuje tego uzdrowienia w szabat, co sprawia, że faryzeusze usiłują Go zabić.

Według narracji ewangelicznej Jana Ewangelisty jest to trzeci znak, dokonany przez Jezusa. Relacja Janowa o uzdrowieniu sparaliżowanego nie ma paralelnego odpowiednika w pozostałych Ewangeliach, choć można by doszukiwać się pewnych podobieństw do Markowego opisu uzdrowienia sparaliżowanego (por. Mk 2,1n). Znak nad Betezdą ukazuje nam sposób Bożego działania wobec człowieka. Bóg ratuje człowieka nie za to, kim jest, co potrafi zrobić i czy umie sobie wywalczyć pierwsze miejsce w wyścigu do sadzawki. Bóg nie zwraca uwagi na to wszystko. Widzi potrzebującego. W swoim boskim współczuciu wychodzi naprzeciw jego potrzebie i zwraca się do niego pytając: „Czy chcesz być zdrowy?”.

Spotkanie prowadziła dr Anna Wajda (UP JPII ).

mak