Home / Z archiwum / Spotkanie z kardynałem Stanisławem Dziwiszem

Spotkanie z kardynałem Stanisławem Dziwiszem

Komunikat Kapituły LIX Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka

Kapituła LIX Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka, obradująca w dniu 23 maja 2006 r. w Zamościu pod przewodnictwem ks. bp. prof. dr. hab. Jana Śrutwy – przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego Episkopatu Polski, w składzie: ks. bp dr Marian Duś (wiceprzewodniczący), ks. bp prof. dr hab. Andrzej Dziuba, ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski, Ziemowit Gawski, Marek Koryciński i Zbigniew Borowik (sekretarz), przyznała tegoroczną nagrodę Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”:

Nagroda specjalna

Franciszkańskiemu Centrum św. Maksymiliana w Oświęcimiu-Harmężach – za ekumeniczne budowanie pokoju, miłości i pojednania między narodami w duchu Świętego Franciszka z Asyżu i Świętego Maksymiliana Kolbego.

Nagroda naukowa

Ks. prof. dr. hab. Edwardowi Kaczyńskiemu OP – za bogaty dorobek naukowy w zakresie teologii moralnej i biblijnej oraz za pracę dydaktyczną, organizacyjną i społeczną na Papieskim Uniwersytecie Angelicum w Rzymie.

Ks. prof. dr. hab. Franciszkowi Januszowi Mazurkowi – za prezentowanie personalistycznego wymiaru nauki społecznej Kościoła oraz za refleksję naukową nad prawami człowieka i godnością osoby ludzkiej.

Ks. prof. dr. hab. Marianowi Radwanowi SCJ – za pionierskie badania naukowe nad losami Kościoła katolickiego pod zaborem rosyjskim oraz za wielostronną działalność organizacyjną na rzecz odrodzenia religijnego na Wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia młodego pokolenia.

Nagroda artystyczna

Zdzisławowi Szostakowi – za monumentalne i porywające dzieło muzyczne „Missa latina”.

Nagroda zagraniczna

Państwu Aleksandrze i Jerzemu Kulczyckim działaczom polonijnym z Londynu – za działalność wydawniczą i społeczną służącą propagowaniu kultury polskiej w Kraju i na Zachodzie.


Stanisław Pażucha, kard. Stanisław Dziwisz, Ziemowit Gawski, Barbara Gawska

Kard. Stanisław Dziwisz metropolita krakowski przyjął 17 maja w pałacu Arcybiskupów Krakowskich przewodniczącego Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Ziemowita Gawskiego z żoną Barbarą. W spotkaniu uczestniczył Stanisław Pażucha przewodniczący Zarządu Oddziału Małopolskiego. Podczas wizyty Ziemowit Gawski zapoznał Metropolitę Krakowskiego z działalnością Stowarzyszenia.

Ziemowit Gawski spotkał się również z bp. Janem Zającem, kustoszem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz z o. Paschalisem Kwoczałą OFM, komisarzem Kustodii Ziemi Świętej w Polsce.

Celem spotkania z o. Kwoczałą było omówienie przygotowań do listopadowej pielgrzymki „Civitas Christiana” do Ziemi Świętej, podczas której kard. Dziwisz poświęci mozaikową tablicę upamiętniającą pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II w ojczyźnie Jezusa, ufundowaną przez „Civitas Christiana” i krakowski Komisariat Ziemi Świętej dla kościoła „Prymatu” w Tabgha.


Ziemowit Gawski, bp Jan Zając, Stanisław Pażucha
Fot. Adam Wojnar

Artykuł ukazał się w numerze 6-7/2006.

Dodaj komentarz