Home / Z życia "Civitas Christiana" / Spotkanie z prof. Romualdem Piekarskim
Fot. archiwum oddziału Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w Gdańsku.

Spotkanie z prof. Romualdem Piekarskim

23 listopada w Galerii Mariackiej w Gdańsku odbyło się spotkanie czytelników kwartalnika “Społeczeństwo” z prof. Romualdem Piekarskim. Na spotkaniu rozmawiano o aktualności nauczania Prymasa Tysiąclecie o Narodzie.

Stefan Kardynał Wyszyński na temat Narodu wypowiadał się bardzo często. Wypracował swoje rozumienie Narodu osadzając je w całym zakresie nauczania społecznego kościoła. Wypowiedzi Prymasa, w obliczu nowych wyzwań przed jakimi staje obecnie Chrześcijaństwo i Europa stają się  na nowo aktualne.

Podczas spotkaniu wielokrotnie podkreślano, że u kard. S. Wyszyńskiego pojęcie narodu zakotwiczone jest w chrześcijaństwie i posiada jednocześnie dwie podstawowe relacje: ku Bogu i światu, ku zbawieniu wiecznemu i dobru doczesnemu. Może i powinno to zabezpieczać, w wymiarze ideologicznym,  przed zrównywaniem patriotyzmu z nacjonalizmem a ideę Narodu z egoizmem narodowym czy wprost szowinizmem.

Warto też przypomnieć co w swoim nauczaniu Prymas Tysiąclecia mówi o odpowiedzialności wspólnej, o „winie wspólnej”. Wymieniając w tym kontekście „bierność i niewrażliwość na dobro wspólne, społeczne, rodziny, Narodu i państwa”, „brak świadomości społecznej” oraz o tym, że górę może niekiedy brać „troska o dobro osobiste czy zawodowe.

Waldemar Jaroszewicz

pgw