Home / Wiara Wspólnota Kościół / Św. Jan Paweł II i kard. Stefan Wyszyński: dwóch niezwykłych posłańców Dobrej Nowiny

Św. Jan Paweł II i kard. Stefan Wyszyński: dwóch niezwykłych posłańców Dobrej Nowiny

W tym roku w sposób szczególny wspominamy dwóch niezwykłych posłańców Dobrej Nowiny, którzy z mocą równą Piotrowej, wzywali swój naród do odwagi w wyznawaniu wiary – napisał ks. prof. Antoni Dębiński, rektor KUL w okolicznościowym słowie z okazji Świąt Wielkanocnych. 

Jako przykłady heroicznej postawy zgodnej walki o wolność narodową i religijną ks. prof. Dębiński podaje św. Jana Pawła II oraz kard. Stefana Wyszyńskiego, który wkrótce zostanie beatyfikowany.

Obydwaj byli „mocarzami wiary”, danymi Ojczyźnie na czas trudnych przełomów i ważnych przemian. Obydwaj rozumieli swoje posłannictwo jako służbę Kościołowi i służbę narodowi równocześnie. Nauczali odważnie i bezustannie, że każdy człowiek ma godność dziecka Bożego, że jest członkiem wspólnoty Kościoła, ale zarazem jest dzieckiem swego narodu, który trwa i rozwija się w oparciu o własną kulturę, język, tradycję, historię i religię – czytamy w słowie.

Bez tych dwóch wielkich postaci nie byłoby nie tylko niepodległej Polski, ale także przestrzeni prawdy i wolności, dzięki której nasz uniwersytet może dziś realizować swoją misję. Tym bardziej więc na społeczności akademickiej KUL spoczywa zobowiązanie, aby przypominać obu niezwykłych „mocarzy wiary” oraz ich nauczanie. W tym duchu, nawiązując do tradycji, chcemy nadal współtworzyć kulturę chrześcijańską, która stoi na straży godności człowieka, i która chroniła i chroni przed różnymi formami zniewolenia umysłu, a jednocześnie jest fundamentem prawdziwego ludzkiego ładu społecznego – podkreślił ks. prof. Dębiński.

żródło: ekai

/mwż