Aleksander Sochaczewski, Pożegnanie Europy, źródło: wikimedia.org

sybirak.pl

Powstaje nowoczesny i interaktywny portal sybirak.pl. Będzie poświęcony losom sybiraków. Strona posłuży do archiwizacji i popularyzacji historii Polaków, którzy zostali zesłani na wywózki i poddani deportacjom. Tworzeniem serwisu zajmuje się Fundacja Polska Pomoc, z udziałem społeczników, historyków i etnografów z Polski i Białorusi.

Obecnie trwa zbieranie pamiątek historycznych, wspomnień, a także funduszy, które pomogą ukończyć dzieło. Osią portalu będzie archiwum cyfrowe historii mówionej, wspomnienia, fotografie, pamiątki, archiwalia, nagrania wideo. Znajdzie się tam także interaktywna mapa z geolokalizacją. Powstaną również profile inicjatywy na portalach społecznościowych, gdzie zebrane materiały będą też prezentowane. Na stronie znajdą się także pomoce, umożliwiające samodzielne przeprowadzanie rozmów z członkami rodziny, sąsiadami, którzy doświadczyli w swoim życiu tych trudnych wydarzeń. Dzięki temu młode pokolenie będzie mogło poznań i utrwalić losy sybiraków dla przyszłych pokoleń. Z czasem pojawią się także konkursy dedykowane młodzieży. Okazuje się, że historie deportowanych są wciąż mało znane.

Każdy może przesłać swoje materiały dotyczące własnej historii lub losów swoich najbliższych, a także wspomóc powstanie strony finansowo. Szczegóły znajdują się na stronie fundacji: http://polskapomoc.sos.pl/.

/wj

Zobacz także w e-civitas:

„Cóż jestem bez Ciebie? Słaby i ślepy jak szczenię. Ale Ty mi dopomożesz. Wyciągam do Ciebie rękę, a Ty ją uchwycisz”… Zofia Kossak-Szczucka – pisarka nurtu profetycznego w polskiej literaturze

Literatura nie jest tylko „sztuką przyjemną i pożyteczną”. II Sobór Watykański wyznaczył  jej  ważne zadania: …