Home / Tag Archives: bł. Edmund Bojanowski

Tag Archives: bł. Edmund Bojanowski

Wspomnienie bł. Edmunda Bojanowskiego

Edmund Wojciech Stanisław Bojanowski był działaczem społecznym, twórcą wiejskich ochronek, tłumaczem, a także świeckim, który założył rodzinę zakonną – Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny.

Więcej »

Wielkopolanie godni ołtarzy

Od kilkunastu lat wierni archidiecezji poznańskiej modlą się podczas specjalnej Mszy świętej sprawowanej w Bazylice Archikatedralnej przez miejscowego biskupa w intencji wyniesienia swych kandydatów na ołtarze.

Więcej »

Edmund Bojanowski – Dziennik 1853-1871 [Instytut Wydawniczy PAX]

Dziennik błogosławionego Edmunda Bojanowskiego (1814-1871), założyciela najliczniejszego w Polsce żeńskiego zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP, twórcy pierwszych na ziemiach polskich ochronek, wielkiego społecznika, działacza charytatywnego, wydawcy, literata, pozwala bliżej poznać jego bogaty świat ducha – owiany miłością Boga i bliźniego, wypełniony modlitwą i pracą – a także jego wielkie umiłowanie polskości …

Więcej »

Edmund Bojanowski – święty na nasze czasy [Instytut Wydawniczy PAX]

Warto przypominać postać Edmunda Bojanowskiego – pisze we wstępie do jego biografii Tomasz P. Terlikowski. Założyciel zgromadzenia sióstr służebniczek jest postacią fascynującą ze względu na drogę, jaką – od zaangażowania patriotycznego przez charytatywne aż do ściśle religijnego – prowadził go Bóg. Na każdym z tych etapów pozostawał człowiekiem głębokiej wiary …

Więcej »

Serdecznie dobry człowiek – bł. Edmund Bojanowski

Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski z okazji dwusetnej rocznicy urodzenia bł. Edmunda Bojanowskiego rok 2014 jest czasem przypomnienia tego wielkiego wielkopolskiego społecznika, patrioty i świadka wiary z okresu zaborów.

Więcej »