Archiwum według tagów

Spotkanie grupy roboczej Kościoła rzymskokatolickiego i Światowej Rady Kościołów w Târgoviște

Pod koniec maja br. grupa robocza Kościoła rzymskokatolickiego i Światowej Rady Kościołów odbyła posiedzenie w rumuńskim Târgoviște. Odbyło się ono na zaproszenie metropolity Nifona, działającego w ŚRK, który jest wiceprzewodniczącym grupy. Ze strony katolickiej funkcję tę pełni arcybiskup Dublina, Diarmuid Martin.

Czytaj więcej