Archiwum według tagów

Konferencja naukowa „(R)ewolucja macierzyństwa”

Akademickie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy Uniwersytecie w Białymstoku oraz Katedra Historii Wychowania Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB, Katedra Teologii Katolickiej UwB i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Białymstoku zapraszają na Konferencję Naukową pt. (R)EWOLUCJA MACIERZYŃSTWA

Czytaj więcej

Tam gdzie jest Polska, musi być Kościół

Wierni na tzw. Ziemiach Odzyskanych byli przedmiotem troski Kościoła nawet w najtrudniejszych warunkach i chwilach dziejowych.

Czytaj więcej

Czy w Polsce potrzeba filozofów i teologów?

23 marca na Uniwersytecie Zielonogórskim miała miejsce konferencja pt. „Filozof i teolog na rynku pracy”. Jednym z podmiotów organizujących przedsięwzięcie był zielonogórski oddział „Civitas Christiana”.

Czytaj więcej

Konferencja Wicie gniazda i puste gniazdo – dwa światy czy jedna rzeczywistość?

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Chrystiana” współorganizuje 19 Marca 2015 roku wraz z Instytutem Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Kołem Naukowym Studentów Nauk o Rodzinie KUL Międzynarodową Konferencję Wicie gniazda i puste gniazdo – dwa światy czy jedna rzeczywistość? w ramach Dnia Patronalnego INoRiPS KUL.

Czytaj więcej

Dziedzictwo Kościoła na ziemi gdańskiej

25 lutego, w roku 90-lecia erygowania diecezji gdańskiej, odbyła się pierwsza z cyklu konferencji zorganizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Gdańsku, parafię pw. św. Brygidy oraz Oddziałowe Biuro IPN Gdańsk pod tytułem „Dziedzictwo Kościoła na ziemi gdańskiej”.

Czytaj więcej

Kościół ma Matkę!

W 2015 r. mija 50 lat od zakończenia Soboru Watykańskiego  II. Jednym z jego najważniejszych wydarzeń było ogłoszenie Maryi Matką Kościoła, o znaczeniu „soborowego” tytułu Maryi z ks. dr. Teofilem Siudym, mariologiem, wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, rozmawia Izabela Tyras

Czytaj więcej

Pamięć i dziedzictwo

III Ogólnopolska Konferencja Historyczna w Toruniu 24.02.2015

Czytaj więcej

Podkarpacka Wspólnota

Działalność Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie VI–XI 2014 r

Czytaj więcej

Popkultura wyzwaniem dla Kościoła

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego (Katedra Teologii Pastoralnej, Liturgiki i Homiletyki), Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (Katedra Komunikacji Religijnej) oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Zielonej Górze zapraszają 20 października na sympozjum „Popkultura jako wyzwanie dla Kościoła”.

Czytaj więcej

Rewolucja kulturowa a cywilizacja chrześcijańska

Od pewnego czasu w Polsce mamy do czynienia coraz bardziej dynamicznie i (w dużej mierze) niepostrzeżenie przebiegającą rewolucją kulturową wymierzoną w cały świat chrześcijański.

Czytaj więcej