Archiwum według tagów

Nawrócenie ekologiczne

W centrum troski ekologicznej znajduje się osoba ludzka.

Czytaj więcej

Nietypowy film przyrodniczy (WIDEO)

  Tym razem Krystyna Czubówna wprowadza nas w naprawdę nietypową opowieść o przyrodzie. Film „Z kamerą wśród śmieci” to przewrotna opowieść o konsekwencjach ludzkich działań. Przedstawia alternatywną rzeczywistość, w której rolę zwierząt przejmują odpadki. Warto obejrzeć, ku refleksji eksploratorów (nie tylko) warszawskich okolic.

Czytaj więcej

Opole: Wokół Encykliki Laudato si’

29 lutego 2016 r. w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Opolu odbyło się spotkanie z ks. dr. Piotrem Sadowskim, wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Tematem przewodnim było przybliżenie Encykliki papieża „Laudato si” poświęconej trosce o wspólny dom, czyli o otaczającą nas przyrodę. Jej tytuł zaczerpnięto z Pieśni słonecznej św. Franciszka z Asyżu – „Laudato si’, mi’ …

Czytaj więcej

Papieża Franciszka pochwała umiaru

Wrogiem człowieka nie jest bowiem technika, lecz sam człowiek, który w sposób nieodpowiedzialny będzie z niej korzystał. Podobnie w kwestii przyrody nie chodzi o dychotomię: człowiek ­‑ natura, lecz o właściwe współistnienie obydwu. Złem nie jest dla papieża pieniądz, lecz sytuacja, w której dążenie do  pomnażania zysków odbywa się kosztem rozwoju ludzkości.

Czytaj więcej

Ogrody bliżej nieba

Człowiek został stworzony do życia w symbiozie z naturą, która od zawsze dawała mu schronienie, żywność, leki, odzież i wszystko, co jest mu potrzebne do egzystencji, również siły witalne, ukojenie, wewnętrzną radość i poczucie bliskości Boga. Gwałtowny rozwój miast z intensywną zabudową, instrumentalne traktowanie środowiska naturalnego przyczyniło się do powstania wielu problemów ekologicznych i społecznych, którym obecnie próbuje się zaradzić.

Czytaj więcej

Co się dzieje w naszym domu – na Ziemi?

Przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w sprawie Encykliki Laudato si’ Papieża Franciszka

Czytaj więcej

Nawrócenie ekologiczne

Moralność, odpowiedzialność, solidarność –  to  trzy najważniejsze pojęcia dla ekologów, wokół których obraca się encyklika Ojca Świętego Franciszka  Laudato si‚

Czytaj więcej