Archiwum według tagów

„Geniusz kobiety” oczyma św. Jana Pawła II

Powołaniem każdej kobiety jest być miłowaną i miłować.

Czytaj więcej

Cnoty teologalne w praktyce – zapraszamy do Olsztyna

„Wiara, nadzieja, miłość – między teorią a praktyką” – to tematyka sympozjum, które 19 kwietnia odbędzie się w Olsztynie, na Wydziale Teologii UW. Temat sympozjum nawiązuje do społecznego wymiaru cnót teologalnych, które swoją refleksją objęli ostatni papieże – Benedykt XVI i Franciszek poświęcając im trzy encykliki – Deus caritas est, Spe salvi i Lumen fidei. Okazją do tego sympozjum jest …

Czytaj więcej

Wręczono Nagrodę Peregryna z Opola 2015

Profesor Włodzimierz Kaczorowski, siostra Margarita Cebula oraz państwo Urszula i Piotr Dziamarscy są laureatami tegorocznej nagrody Peregryna z Opola – za umiłowanie sprawiedliwości, przyznawanej przez opolski Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Wręczenie statuetek laureatom nastąpiło 7 października br. podczas XI Opolskiego Colloquium Prawno-historycznego na zamku Piastów Śląskich w Brzegu.

Czytaj więcej