Archiwum według tagów

Belgia, a może już ,,Belgistan’’?

Kwestia imigracji muzułmanów do Europy od dawna była żywo dyskutowana. Ciekawym przykładem do jej omówienia jest Belgia jako jeden z najliczniejszych ośrodków wyznawców islamu na Zachodzie. To z tego kraju rekrutuje się proporcjonalnie najwięcej Europejczyków chętnych do walki w szeregach ISIS a jego nazwę potocznie zmienia się na ,,Belgistan’’, czyli dawna Belgia, w której zapanowało prawo szariatu. Muzułmanie w Belgii …

Czytaj więcej

Pierwszy wśród równych | e-wydanie Miesięcznika „Civitas Christiana” do pobrania

Zastanawiać pewnie może, skąd wizerunek Stefana Kardynała Wyszyńskiego na okładce styczniowego numeru pisma. Zazwyczaj postać Prymasa Tysiąclecia przywoływana jest w  sierpniową rocznicę urodzin, majowy czas rocznicy śmierci bądź w  kontekście czasowym uwięzienia Prymasa, ewentualnie kolejnych jubileuszy Wielkiej Nowenny Millenium Chrztu Polski.

Czytaj więcej

Wiek Niepodległości | e-wydanie Miesięcznika „Civitas Christiana” do pobrania

Patriotyzm tu i teraz! Przed Państwem listopadowy numer miesięcznika„ Civitas Christiana”, który ukazuje się pod hasłem wiodącym: „Wiek niepodległości”. Co roku listopad skłania do refleksji nad polskością i kondycją naszego patriotyzmu, a rok 2018 jest z oczywistych względów szczególny jako jubileusz 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej.

Czytaj więcej

E-wydanie Miesięcznika „Civitas Christiana” do pobrania

Drodzy Czytelnicy, czerwcowo-lipcowy numer Miesięcznika „Civitas Christiana” poświęcamy tematyce ojcostwa. W żadnym razie nie jest to lektura skierowana wyłącznie do mężczyzn i tylko tych mających potomstwo.

Czytaj więcej

E-wydanie Miesięcznika „Civitas Christiana” do pobrania

Szanowni Państwo, majowy numer naszego miesięcznika, który składam na Państwa ręce, jest próbą dotknięcia Tego, który w swej istocie stanowi dla nas największą Tajemnicę – to Duch Święty – Pocieszyciel, Duch Prawdy.

Czytaj więcej

E-wydanie Miesięcznika „Civitas Christiana” do pobrania

Szanowni Państwo, składając na ręce Drogich Czytelników kwietniowe wydanie naszego Miesięcznika, chciałbym zwrócić uwagę na kilka wydarzeń, które staraliśmy się dla Państwa naświetlić.

Czytaj więcej

E-wydanie Miesięcznika „Civitas Christiana” do pobrania

Drodzy Czytelnicy, w Kościele katolickim trwa okres Wielkiego Postu, czas nawrócenia. Potrzebuje go każdy z nas, by zrewidować swoje życie, zatrzymać się i przypatrzeć temu, co ostatecznie w nim naprawdę istotne, a co  mogliśmy przeoczyć w naszej codzienności, czasem może wręcz zatracić.

Czytaj więcej

E-wydanie Miesięcznika „Civitas Christiana” do pobrania

Drodzy Czytelnicy, Jak można było się dowiedzieć ze styczniowego numeru Miesięcznika „Civitas Christiana”, w redakcji nastąpiła zmiana na stanowisku redaktora naczelnego. Bieżące wydanie ukazuje się już pod moim kierunkiem.

Czytaj więcej

E-wydanie Miesięcznika „Civitas Christiana” do pobrania

Drodzy Czytelnicy, Styczniowy numer naszego miesięcznika zatytułowaliśmy „Rodzina Bogiem silna”. Tytuł ten jest tożsamy z hasłem programowym naszego Stowarzyszenia na cały nadchodzący rok, stąd też słowo wstępu skierował do członków Stowarzyszenia jego Przewodniczący, Tomasz Nakielski.

Czytaj więcej

E-wydanie Miesięcznika „Civitas Christiana” do pobrania

Drodzy Czytelnicy, w bieżącym numerze naszego miesięcznika podjęliśmy rozważania o świętach Bożego Narodzenia, a w szczególności o współczesnych zagadnieniach kulturowych związanych z tym drugim najważniejszym świętem w życiu chrześcijan. Hasło Przywróćmy Świętom świętość, stanowiące temat numeru, jest proponowaną przez nas pożądaną reakcją na komercjalizację i desakralizację świąt.

Czytaj więcej