Archiwum według tagów

Akt 5 listopada – pierwszy krok ku niepodległości

„Przejęci niezłomną ufnością w ostateczne zwycięstwo ich broni i życzeniem powodowani, by ziemie polskie przez waleczne ich wojska ciężkiemi ofiarami rosyjskiemu panowaniu wydarte do szczęśliwej przywieść przyszłości, Jego Cesarska Mość Cesarz Niemiecki oraz Jego Cesarska i Królewska Mość Cesarz Austryi i Apostolski Król Węgier postanowili z ziem tych utworzyć państwo samodzielne z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym ustrojem”. Fragment aktu 5 …

Czytaj więcej

Biało-czerwone brylanty

Chcieliby nam opowiedzieć o Polsce, którą wraz z ich sercem zakopano w piachu…

Czytaj więcej

Wyklęta Historia Roja

Na ten film czeka duża część polskiego społeczeństwa. Nie tylko dlatego, że jest to pierwszy film fabularny o żołnierzach powstania antykomunistycznego, walczących o wolną i  suwerenną Polskę, ale także ze względu na postać głównego bohatera filmu – Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”.

Czytaj więcej

Jeden z ostatnich Żołnierzy Wyklętych

W Szczecinie jego imieniem nazwano jedną z ulic. Był kapitanem rezerwy, kawalerem Orderu Odrodzenia Polski. W Bukowiu Dolnym pod Bełchatowem żył w warunkach uwłaczających ludzkiej godności. Najwyższe odznaczenia państwowe nie ogrzały go. Zmarł 5 sierpnia 2015 r.

Czytaj więcej

Dmowski a Kościół

Roman Dmowski. Pozytywista, agnostyk, ideolog Narodowej Demokracji, wierzący i praktykujący katolik. Współtwórca niepodległości Polski. Przekonywał, że religia była elementem decydującym o powstaniu narodu, a w kolejnych okresach o zachowaniu jego tożsamości. Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości,  ale tkwi w jej istocie. 2 stycznia mija 77. rocznica śmierci tego wybitnego myśliciela i przywódcy politycznego.

Czytaj więcej

W Białymstoku już świętowali niepodległość

We środę 5 listopada, Oddział Białostocki „Civitas Christiana” uczcił 96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Czytaj więcej

Niepodległość polskiego ducha i interpretacje filozofii narodowej

Rozważania nad ideą polskiej niepodległości to także okazja, aby zwrócić uwagę na fakt historyczny o kulturowej doniosłości, iż w polskim dziedzictwie intelektualnym XIX i XX w. wyróżnia się dyskusja skupiona wokół pytania: jakiej filozofii Polacy potrzebują?

Czytaj więcej

Patriotyczne istnienie i mówienie

Największa z polskich emigracji niepodległościowych, której historia rozpoczyna się we wrześniu 1939 r., była w całości świadectwem głębokiej miłości ojczyzny. Decyzja pozostania na obczyźnie i uczestniczenia w zorganizowanym życiu społeczeństwa na wygnaniu była przejawem szacunku i wierności Polsce, postawy godnej nazwania miłością, ponieważ wymagała poświęcenia a nierzadko ofiar – była wyborem trudnego życia wśród obcych, poza chroniącymi obywateli strukturami własnego …

Czytaj więcej

Dwie Polski

Mówiąc potocznie, porównanie dokonań dwudziestolecia II Rzeczypospolitej z dokonaniami III Rzeczypospolitej jest takie, że nie ma żadnego porównania.

Czytaj więcej

Polskie zmagania o niepodległość

Rocznica odzyskania niepodległości zawsze prowokuje wielu komentatorów do refleksji nad drogami dojścia do suwerennej Rzeczypospolitej.

Czytaj więcej