Archiwum według tagów

Świat potrzebuje kobiecego serca

Z Markiem Korycińskim – wiceprzewodniczącym Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, na temat zagrożeń współczesnej rodziny oraz roli kobiety w Kościele i  społeczeństwie, w kontekście nauczania Prymasa Tysiąclecia, rozmawia Marcin Kluczyński

Czytaj więcej

Odczytać Boży Kod

Młodość & Miłość… W jaki sposób buduje się ta relacja? Odpowiedzi należy szukać w temacie obecnego roku duszpasterskiego: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!

Czytaj więcej

Legnickie rozważania o szczęśliwej rodzinie

Wyższe Seminarium Duchowne, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” i Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Legnickiej zorganizowały 14 lutego w Legnicy spotkanie z Dorotą Łosiewicz na temat: „Co to znaczy szczęśliwa rodzina? Rozważania przy książce „Moi Rodzice” Marty Kaczyńskiej”.

Czytaj więcej

Rodzina w świetle nauczania Jana Pawła II

Dzisiejsza rodzina jest osłabiona przez nadrzędnie sytuowany seks, hedonizm oraz indywidualizm.

Czytaj więcej

Młodzi a rodzina

Z ks. Tomaszem Kancelarczykiem, asystentem Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, o młodych i ich wizji rodziny rozmawia Paweł Majewicz

Czytaj więcej

Adopcja duchowa

Dla  natchnionego autora Księgi Rodzaju nie istniał podział człowieka na duszę i ciało, tzw. dualizm antropologiczny, przyjęty z myśli filozoficznej Platona – to, co dotyczyło ciała, nierozerwalnie łączyło się z duszą.

Czytaj więcej

Uprzywilejowane błogosławieństwo rodziców

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Częstochowie serdecznie zaprasza na pierwsze z cyklu spotkań „Rodzina Bogiem silna”.

Czytaj więcej

Synod o rodzinie: droga wierności

Uczestnicy synodu: „Okazujemy swój podziw i wdzięczność za codzienne świadectwo, jakie składacie nam i światu swoją wiernością (…)”

Czytaj więcej

Co państwo powinno zrobić dla demografii?

Zanim podejmiemy próbę odpowiedzi na tytułowe pytanie, należy raczej ustalić ramy ideowe samej kwestii.

Czytaj więcej

Rodzina taka jak w wigilię

Być rodziną raz w roku to naprawdę trochę za mało…

Czytaj więcej