Home / Tag Archives: skandynawia

Tag Archives: skandynawia

W lasach Karelii

Połowa kapłanów sprawujących posługę duszpasterską w  Finlandii pochodzi z Polski.

Więcej »

Światło Krzyża nad szkierami

We wczesnym średniowieczu, a zwłaszcza od chwili, gdy plemiona germańskie zaczęły przyjmować chrześcijaństwo, rozpoczął się proces sukcesywnego wyodrębniania się ze  wspólnoty germańskiej odmiennych narodów, a  później także tworzenia się państw narodowych.

Więcej »