Uroczysta promocja książki o osobie i dziele Prymasa Tysiąclecia w Lublinie

13 marca 2018 roku o godzinie 17.00, w sali im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ratuszu Lubelskim przy ul. Plac Łokietka 1, odbędzie się uroczysta promocja książki „Społeczna potrzeba pamięci. Osoba i dzieło Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia” pod redakcją Aliny Rynio oraz Magdaleny Parzyszek.

Książka została wydana przez Towarzystwo Naukowe KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Organizatorami wydarzenia są: Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL, Katedra Pedagogiki Rodziny KUL, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Towarzystwo Naukowe KUL.

W części merytorycznej z wykładami wystąpią: ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann (prezes TN KUL), ks. prof. dr hab. Andrzej Kicinski (prorektor KUL) z wykładem „Kardynał Stefan Wyszyński a Katolicki Uniwersytet Lubelski”, dr hab. Przemysław Czarnek (wojewoda lubelski) – „Współczesny wymiar potrzeby pamięci osoby i nauczania Prymasa Tysiąclecia”, prof. dr hab. Karol Klauza – „Lubelskie ślady obecności Księdza Stefana Wyszyńskiego”, ks. dr hab. Rafał Bednarczyk – „Nauczanie Kard. Stefana Wyszyńskiego przedmiotem badań naukowych oraz dr hab. Alina Rynio z tematem – „Doktorancki przykład wykorzystania metod projektu popularyzującego osobę i nauczanie Prymasa Tysiąclecia”.

W drugiej części spotkania zostaną przedstawione wybrane formy upamiętniania osoby i dzieła Prymasa Tysiąclecia.

Pani Iwona Czarcińska z Instytutu Prymasowskiego przedstawi wykład „Heroiczna codzienność życia Prymasa Tysiąclecia widziana oczyma świadka”, Elżbieta Dmitrowska-Kaduk (prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – „Aktualna działalność edukacyjna Stowarzyszenia” oraz ks. prał. Zdzisław Ciżmiński – „Specyfika działalności Fundacji „Dom Trzeciego Tysiąclecia” im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zamościu.

Serdecznie zapraszamy!

mak

Zobacz także w e-civitas:

Zamość: spotkanie poświęcone twórczości J.R.R. Tolkiena

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Zamościu zaprasza na spotkanie poświęcone twórczości J.R.R. Tolkiena pt. ,,W …