Home / Z archiwum / Uroczystość w Gryfinie

Uroczystość w Gryfinie

WRĘCZONO NAGRODY IM. KSIĘDZA BOLESŁAWA DOMAŃSKIEGO

Uroczystość odbyła się 10 czerwca w auli Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie. Uczestników przywitał przewodniczący Oddziału Zachodniopomorskiego Krzysztof Puc. Atmosferę Kongresu Polaków w Niemczech z 1938 r. przywołano odtwarzając ze starej płyty gramofonowej śpiewaną wówczas Pieśń Rodła. Sylwetkę patrona nagrody i działalność Związku Polaków w Niemczech przedstawił Tadeusz Szczyrbak z Rodziny Rodła we Wrocławiu w wykładzie: „Osoba ks. dr. Bolesława Domańskiego i aktualność Pięciu Prawd Polaków”.

Decyzję Kapituły Nagrody przedstawił jej przewodniczący Jacek Stróżyński. Zaprezentował także pierwszego z nagrodzonych: Autorski Uniwersytet Ludowy im. Ks. Antoniego Ludwiczaka w Żabnie (Wielkopolskie) i jego twórcę Pawła Górskiego. Nagrodę otrzymali za edukację środowisk wiejskich, wychowanie do prawdy, kształtowanie osobowości i postaw prospołecznych młodzieży wiejskiej.

Przewodniczący Oddziału Dolnośląskiego Henryk Koch rekomendował pochodzącego z Ziemi Lwowskiej Ryszarda Górskiego z Góry Śląskiej za praktyczną realizację Pięciu Prawd Polaków w środowisku lokalnym. Swoją drogę służby Polsce rozpoczął od walk z bandami UPA, a kontynuuje poprzez szereg inicjatyw: organizację bezpłatnego wypoczynku dla dzieci, Akcję „Stop Dziecko na Drodze”, Program „Zachowaj trzeźwy umysł”, coroczne festyny z okazji Dnia Dziecka, Dzień Dziecka dla Niepełnosprawnych. Nie sposób wszystkich wymienić.

Z kolei Piotr Hoffmann, przewodniczący Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia przedstawił ks. Daniela Adamowicza, dyrektora Toruńskiego Centrum „Caritas”, nagrodzonego za pełną determinacji pracę, która zaowocowała licznymi dziełami. W swoim życiu ks. Adamowicz stosuje zasadę Matki Teresy z Kalkuty: „Postępuj tak, aby nikt, kto do ciebie przyjdzie, nie został zasmucony”.


Wspólne zdjęcie laureatów, władz samorządowych Gryfina, przedstawicieli Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Przewodniczący Oddziału w Szczecinie Edmund Glaza zaprezentował osobę bardzo dobrze znaną miejscowej społeczności, Edwarda Mojsaka, którego uhonorowano za animację na Pomorzu Zachodnim muzyki ludowej z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. Wypędzony z Kresów Wschodnich, trafił na Kresy Zachodnie Rzeczypospolitej, gdzie dzięki swojej pasji i talentowi zaszczepił muzykę kresową, która stała się muzyką tego regionu. Przeniósł ducha Kresów Wschodnich na Kresy Zachodnie naszej ojczyzny.

Krzysztof Puc przedstawił osobę i dzieło ks. Bronisława Kozłowskiego, proboszcza gryfickiej parafii, budowniczego kościołów, którego uhonorowano za integrowanie środowiska i silnej duchowo wspólnoty parafialnej. Urodzony na Wileńszczyźnie, ksiądz dziekan Bronisław Kozłowski od 50. lat służy w kapłaństwie Bogu i ojczyźnie.

Na zakończenie uroczystości głos zabrała Ewa De La Torre starosta powiatu oraz burmistrz Gryfina Henryk Piłat. Odśpiewano Rotę. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Daniel Adamowicz. Podczas Mszy św. wystąpił Chór Parafialny pod kierunkiem Celiny Krupowicz. Wielkie wzruszenie słuchaczy wzbudził wykonując na zakończenie Modlitwę Bułata Okudżawy i Polskie Kwiaty.

Uroczystości towarzyszyły występy zespołów artystycznych powstałych z inicjatywy gryfińskiego laureata Nagrody Edwarda Mojsaka: Kapela Ludowa „Gryfinki” pod dyr. Aleksandry Nalborskiej i Kapela Ludowa „Wełtynianka” pod dyr. Katarzyny Pasterniak. Wystapił również Tadeusz Wasilewski – harmonijka ustna i Chór Nauczycieli „Res Musica” pod dyr. Grzegorza Handke. Nagrodę im. Księdza dr Bolesława Domańskiego stanowił medal wybity przez Mennicę Warszawską oraz pamiątkowa plakietka i dyplom gratulacyjny.

Było też okolicznościowe wydawnictwo i stempel XXII edycji Nagrody oraz wystawa o historii Nagrody im. Ks. Bolesława Domańskiego. Uroczystości towarzyszyła scenografia opracowana przez Czesława Onyszczyszyna, a całość imprezy prowadziła para nauczycieli: Anna Mitręga oraz Rafał Guga.

EDMUND GLAZA

Artykuł ukazał się w numerze 8-9/2006.

Dodaj komentarz