Home / Z życia "Civitas Christiana" / Warszawa: Nadzwyczajne Walne Zebranie Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana”

Warszawa: Nadzwyczajne Walne Zebranie Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana”

W minioną sobotę 8 czerwca w Warszawie delegaci reprezentujący wszystkie struktury terenowe spotkali się na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Zebranie było konsekwencją uchwalonych w październiku 2018 r., zaakceptowanych następnie przez Konferencję Episkopatu Polski i zarejestrowanych ostatecznie przed kilkoma tygodniami w sądzie rejestrowym zmian w statucie organizacji.

Zebrani delegaci udzielili absolutorium ustępującym władzom i dokonali powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz składu tego organu. Na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej – organu kontroli wewnętrznej – powołano Sławomira Józefiaka. Do składu Rady Nadzorczej powołani zostali także: Piotr Sutowicz – wiceprzewodniczący, Grażyna Januszewska – sekretarz i  Romuald Gumienniak – członek. Podczas zwołanego niezwłocznie pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej powołano również nowy Zarząd – organ kierujący bieżącą pracą organizacji i reprezentujący Stowarzyszenie. Na funkcję Prezesa Zarządu powołano Tomasza Nakielskiego a w skład Zarządu powołani zostali Anna Rybak i Kamil Sulej.

Zachęcamy także do lektury wywiadu przeprowadzonego z Tomaszem Nakielskim i Sławomirem Józefiakiem w styczniowym numerze „Civitas Christiana” (WYWIAD), którego tematem jest nowy, obowiązujący statut i perspektywa funkcjonowania organizacji.

 

/md