Home / Z archiwum / Wiadomo, kto otrzyma 45. Śląską Nagrodę im. Juliusza Ligonia

Wiadomo, kto otrzyma 45. Śląską Nagrodę im. Juliusza Ligonia

Kapituła Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia wyłoniła tegorocznych laureatów wyróżnienia przyznawanego przez Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”. Ligoniowy laur otrzymają: dr Joanna Jurgała-Jureczka, Alfred Bujara oraz Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu.

Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia jest najstarszą regionalną nagrodą w Polsce, przyznawaną od 1963 r. Idea tego wyróżnienia zrodziła się w Katowicach, w czasie, kiedy Śląsk starano się uczynić symbolem pracy zniewalającej człowieka. Różnymi sposobami starano się wymazać ze świadomości społecznej to, co wiązało się z patriotycznym i chrześcijańskim dziedzictwem tej ziemi. Wyznawane przez laureatów Nagrody wartości patriotyczne i chrześcijańskie są podstawą do uhonorowania Ligoniowym laurem, bo to one wyznaczały kierunki dziejów tej ziemi i sytuowały ją w dziedzictwie ojczystym.

Nagradzane są osoby i instytucje, które kierując się chrześcijańskimi wartościami, wniosły znaczący wkład w duchowy i cywilizacyjny rozwój Śląska. Spośród dotychczasowych laureatów należy wymienić: abp. Alfonsa Nossola, Wojciecha Kilara, prof. Jana Miodka, prof. Mariana Zembalę, zespół „Śląsk”, Franciszka Pieczkę czy Henryka Jana Botora.

Tegoroczną nagrodę otrzyma dr Joanna Jurgała-Jureczka – za entuzjazm i konsekwencję wkładaną w promocję chrześcijańskich, patriotycznych i humanistycznych wartości wyrażanych w pisarstwie Zofii Kossak Szczuckiej Szatkowskiej – czytamy w komunikacie Kapituły.

Niestrudzona promocja godności pracowników, autentyczna praca na rzecz dobra wspólnego oraz troska o zachowanie świątecznego charakteru i prawnej ochrony niedzieli i świąt, to motyw przyznania wyróżnienia dla Alfreda Bujary, działacza społecznego, przewodniczącego Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność.

Nagrodę im. J. Ligonia otrzyma w tym roku również Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu – w 50-lecie odnowienia struktur akademickich – za twórczy wkład i edukacyjny wysiłek w kontynuację kilkusetletniej tradycji kształcenia teologicznego we Wrocławiu, w służbie Bogu i Kościołowi.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się 13 września 2018 r. o godz. 17.00, w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Jordana 18.

Kapitułę Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia stanowią: ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer – przewodniczący, Maciej Szepietowski – sekretarz oraz członkowie: prof. dr hab. Franciszek Marek, dr hab. Marek Rembierz, Piotr Sutowicz.

marklucz

mk