Wiadomo, kto otrzyma 45. Śląską Nagrodę im. Juliusza Ligonia

Kapituła Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia wyłoniła tegorocznych laureatów wyróżnienia przyznawanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Ligoniowy laur otrzymają: dr Joanna Jurgała-Jureczka, Alfred Bujara oraz Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu.

Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia jest najstarszą regionalną nagrodą w Polsce, przyznawaną od 1963 r. Idea tego wyróżnienia zrodziła się w Katowicach, w czasie, kiedy Śląsk starano się uczynić symbolem pracy zniewalającej człowieka. Różnymi sposobami starano się wymazać ze świadomości społecznej to, co wiązało się z patriotycznym i chrześcijańskim dziedzictwem tej ziemi. Wyznawane przez laureatów Nagrody wartości patriotyczne i chrześcijańskie są podstawą do uhonorowania Ligoniowym laurem, bo to one wyznaczały kierunki dziejów tej ziemi i sytuowały ją w dziedzictwie ojczystym.

Nagradzane są osoby i instytucje, które kierując się chrześcijańskimi wartościami, wniosły znaczący wkład w duchowy i cywilizacyjny rozwój Śląska. Spośród dotychczasowych laureatów należy wymienić: abp. Alfonsa Nossola, Wojciecha Kilara, prof. Jana Miodka, prof. Mariana Zembalę, zespół „Śląsk”, Franciszka Pieczkę czy Henryka Jana Botora.

Tegoroczną nagrodę otrzyma dr Joanna Jurgała-Jureczka – za entuzjazm i konsekwencję wkładaną w promocję chrześcijańskich, patriotycznych i humanistycznych wartości wyrażanych w pisarstwie Zofii Kossak Szczuckiej Szatkowskiej – czytamy w komunikacie Kapituły.

Niestrudzona promocja godności pracowników, autentyczna praca na rzecz dobra wspólnego oraz troska o zachowanie świątecznego charakteru i prawnej ochrony niedzieli i świąt, to motyw przyznania wyróżnienia dla Alfreda Bujary, działacza społecznego, przewodniczącego Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność.

Nagrodę im. J. Ligonia otrzyma w tym roku również Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu – w 50-lecie odnowienia struktur akademickich – za twórczy wkład i edukacyjny wysiłek w kontynuację kilkusetletniej tradycji kształcenia teologicznego we Wrocławiu, w służbie Bogu i Kościołowi.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się 13 września 2018 r. o godz. 17.00, w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Jordana 18.

Kapitułę Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia stanowią: ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer – przewodniczący, Maciej Szepietowski – sekretarz oraz członkowie: prof. dr hab. Franciszek Marek, dr hab. Marek Rembierz, Piotr Sutowicz.

marklucz

mk

Zobacz także w e-civitas:

Konferencja wychowawcza

W Rzeszowie w Urzędzie Wojewódzkim, 7 grudnia 2018 r. odbyła się kolejna konferencja wychowawcza pt. …