Home / Zapowiedzi / Włocławek w intencji beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia

Włocławek w intencji beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia

Z inicjatywy włocławskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana”, mieszkańcy miasta i okolic, przedstawiciele różnych środowisk lokalnego Kościoła, modlą się w Bazylice katedralnej o rychłą beatyfikację Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Msze Święte w tej intencji celebrowane są 28 dnia każdego miesiąca, o godz. 16.00.

Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński jest patronem Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana”, co zostało w sposób oficjalny ogłoszone 25 maja 2013 roku, podczas 33. ogólnopolskiej pielgrzymki tej organizacji na Jasną Górę. To wydarzenie odczytywane jest przez członków Stowarzyszenia nie tylko w kategoriach zaszczytu, ale także jako szczególne wezwanie do modlitwy w intencjach związanych z postacią Prymasa Tysiąclecia i zobowiązania do upowszechniania jego wciąż aktualnego nauczania. W obecnie przeżywanym roku pracy akcentowane jest prymasowskie nauczanie o rodzinie. Jest to także wyjątkowy czas dla “Civitas Christiana” ze względu na peregrynację relikwii św. Jana Pawła II, za którego wstawiennictwem członkowie i sympatycy w całej Polsce modlą się o wyniesienie ich patrona do godności błogosławionego.

Marcin Kluczyński
/mk