Home / Zapowiedzi / Wrocław: „Teoria partycypacji bytu – prawdziwa teoria wszystkiego”

Wrocław: „Teoria partycypacji bytu – prawdziwa teoria wszystkiego”

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Oddział we Wrocławiu
serdecznie zaprasza na spotkanie

Rafał Szopa
doktor nauk teologicznych (filozofia chrześcijańska)
asystent w Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej
Wiceprzewodniczący Oddziału „Civitas Christiana” w Legnicy

Teoria partycypacji bytu – prawdziwa teoria wszystkiego

4 września 2017 r. (poniedziałek)
godz. 18:00

Wrocław, ul. Kuźnicza 11-13
sala klubowa, I p.

We współczesnej nauce, zwłaszcza w fizyce, poszukuje się tzw. teorii wszystkiego, czyli teorii łączącej ze sobą mechanikę kwantową z ogólną teorią względności. Dzięki takiemu połączeniu poszukiwana kwantowa teoria grawitacji umożliwi wyjaśnienie de facto wszystkich właściwości przyrody wraz z jej największą tajemnicą – początkiem.
Jednak to, czego poszukują dzisiaj fizycy filozofia odkryła już w V wieku przed Chr. Teoria partycypacji bytu w swej istocie jest najbardziej ogólną teorią obejmującą nie tylko przyrodę, lecz również rzeczywistość duchową z Bogiem na czele. Ukazując całą rzeczywistość – wszystko, co istnieje – w aspekcie egzystencjalnym (od św. Tomasza z Akwinu) i pod względem własności transcendentalnych z uwzględnieniem jedności bytu a jednocześnie pluralizmu bytowego – teoria partycypacji jest prawdziwą teorią wszystkiego w dosłownym sensie.

/ss