Wskazywać drogę na głębię

Piękna pogoda i bezchmurne niebo dodało uroku rzece ludzi, która popłynęła w Marszu dla Życia przez główne ulice Szczecina w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Uczestnicy ponieśli flagi z tekstem przepisanej w ubiegłym roku encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae oraz żagle i kajaki. Żagle – główny symbol tegorocznej manifestacji – były przygotowywane od ośmiu miesięcy przez różne parafie, grupy, wspólnoty, a nawet rodziny.

Żagle podpisywano w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Kołobrzegu, Gliwicach, Gdańsku, a nawet za wschodnią granicą. Osoby, które składały na nich podpisy, stanowiły świadectwo świadomego i odpowiedzialnego przyjęcia postawy obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Kajaki niesione przez młodzież, siostry zakonne oraz wielu innych uczestników manifestacji symbolizowały wypłynięcie na głębię z całkowitym zawierzeniem Chrystusowi, do czego zapraszał nas wszystkich umiłowany papież Jan Paweł II w czasie całego swojego pontyfikatu.

Świadectwo wierności Chrystusowi

Szczecin przygotował się do tego wydarzenia bardzo dokładnie. Nawet dopisała pogoda. W miejscu zbiórki na Jasnych Błoniach zgromadziło się około 6 tysięcy osób i co najbardziej cieszy – nie zabrakło młodzieży, która jak zwykle pomagała w przygotowaniach do marszu, a później stanowiła liczną grupę. Po raz kolejny dała świadectwo wierności Chrystusowi, przywiązania do wartości nauki Kościoła katolickiego i osoby Jana Pawła II.

Osoby chore, niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich, ludzie starsi i potrzebujący pomocy, swoją obecnością w Marszu dla Życia przemówili najwyraźniej. Ich obecność, wydawało się, że pełna bólu i cierpienia, musi być odczytywana jako rozumienie tajemnicy życia zgodnego z wolą Bożą i poddanie się jej bezwarunkowo.

W Marszu dla Życia uczestniczyły również osoby zniewolone chorobą alkoholową, narkomanią, hazardem i innymi uzależnieniami oraz ich rodziny. Środowisko ludzi uzależnionych, a zdrowiejących, bardzo dobrze wie i doskonale rozumie, co to znaczy narodzić się na nowo i żyć godnie. Ich świadectwo musi budzić nadzieję i podnosić na duchu tych, którzy borykają się z własnymi ograniczeniami i zniewoleniami, nie mając siły powstać.


Marsz dla Życia to świadectwo wierności Chrystusowi i przywiązania do Jana Pawła II  | 

Atmosfera Marszu dla Życia była podniosła, a klimat sprzyjał nawiązywaniu znajomości i tworzeniu wspólnoty. Na niebie pojawił się towarzyszący przemarszowi samolot z powiewającym transparentem „Marsz dla Życia”.

Wypłynęli na głębię

„Na głębię wypłynęły” również całe rodziny, wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia, parafie nie tylko ze Szczecina, ale z wielu innych miejscowości z naszej archidiecezji. Kilkutysięczny, kolorowy, radosny, pełen życia i pogody ducha tłum nie tylko przyciągnął uwagę przechodniów i mieszkańców sąsiednich ulic, ale dokonał czegoś więcej. Można by rzec najprościej, że dodał nam skrzydeł. W Marszu dla Życia udzieliliśmy sobie wszyscy nawzajem ogromnego wsparcia, zobaczyliśmy, ilu nas jest i jacy jesteśmy, co potrafimy i na co nas stać, podzieliliśmy się siłą i nadzieją i w niej pozostajemy, bo Marsz dla Życia ma sens, gdy trwa.

Sens marszu w trwaniu

Ufamy, że będzie konsekwentnie trwał i zmieniał świadomość ze względu na to, że niektóre z podjętych działań będą realizowane w dalszym ciągu. Można powiedzieć, że będzie istniał w dwóch wymiarach: modlitewnym i formacyjnym.

Modlitewnym, bo w Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W czasie Eucharystii na ręce arcypasterza diecezji wierni złożyli 754 pisemnych deklaracji o przyjęciu w opiekę duchową nienarodzonego, a zagrożonego dziecka. Osoby te w intencji „swojego” dzieciątka będą codziennie przez dziewięć miesięcy odmawiały dziesiątkę różańca wraz z dowolną ofiarą oraz specjalną modlitwą. Każdego 25. dnia miesiąca, aż do stycznia 2010 roku w jednym ze szczecińskich kościołów będzie odprawiana Eucharystia w intencjach obrony życia i będą się odbywać spotkania z Liderami Ruchów Obrony Życia i ciekawymi osobami. W tym roku w całej diecezji ponad 2000 osób włączyło się w to wielkie Duchowe Dzieło.

Wymiar formacyjny będzie polegał na kształtowaniu świadomości i dojrzałości chrześcijańskiej nie tylko ludzi młodych, ale również osób dorosłych. Nasze działania adresujemy w sposób szczególny do młodzieży gimnazjalnej, szkół ponadpodstawowych i studentów w ramach wieloletniego programu „Poznajemy dokumenty papieża Jana Pawła II”. W każdym roku szkolnym młodzież zapoznaje się i studiuje inny papieski dokument i bierze udział w konkursie, którego rangę podnosi m.in. główna nagroda w postaci pielgrzymki do Rzymu. W minionym roku szkolnym, w Konkursie wiedzy o Evangelium vitae wzięło udział 18 szkół, tj. ponad 270 uczniów. Radość nasza była wielka, bowiem tak wielu młodych ludzi wzięło do ręki ten bez wątpienia trudny dokument i go przeczytało.

W czasie Nocnych Spotkań z Papieżem Janem Pawłem II wolontariusze realizują również inny program formacyjny dla licealistów i studentów „Stawać się sobą”. W zajęciach warsztatowych wykładowcy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Diecezjalny Duszpasterz Akademicki przybliżają młodym ludziom zagadnienia dotyczące tożsamości, odpowiedzialności, płodności, seksualności, przygotowania do małżeństwa i rodzicielstwa.

Udział młodzieży

Formacyjny charakter całorocznej pracy z młodzieżą wypływa również z szeregu podejmowanych przez nią inicjatyw dodatkowych. Działania te mają na celu dzielenie się sobą i pomoc drugiemu człowiekowi poprzez akcje krwiodawstwa: „Daj żyłę! Oddaj krew” (dotychczas młodzi oddali ponad 40 litrów), opiekę i pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (ferie zimowe, wycieczki, przedstawienia, jasełka bożonarodzeniowe, bale ze św. Mikołajem, paczki świąteczne), organizacja imprez rekreacyjno- turystycznych dla osób zdrowiejących z choroby alkoholowej oraz ich rodzin. Młodzież angażuje się również w pomoc przy organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, Sejmików Morskich, Ottonaliów, Konkursu Recytatorskiego Kornela Ujejskiego „O złotą lirę”, spotkań członków Armii Krajowej i wielu innych. Młodzi ludzie chętnie zajmują się oprawą liturgiczną okolicznościowych uroczystości kościelnych oraz pracują na rzecz powstającego Diecezjalnego Ośrodka Duchowej Adopcji.

Młodzież chętnie przyjęła zaproszenie do akcji „Pomagam pakować”, dzięki której zarobiła częściowo na pielgrzymkę do Rzymu. Jej uczestnicy pomagali pakować zakupy klientom w jednym ze szczecińskich supermarketów. Realizując to zadanie, uczą się samodzielności, odpowiedzialności, kultury osobistej i sposobów komunikowania się z ludźmi, a także lepiej oceniają wartość pieniądza.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt formacyjnej pracy z młodymi ludźmi polegający na inspirowaniu do wszelkich inicjatyw rozrywkowo- towarzyskich bez alkoholu i innych używek. Wobec lawiny współczesnych zagrożeń spływających na młodego człowieka wszelkie imprezy i sposoby spędzania wolnego czasu bez alkoholu są bardzo ważną lekcją życia. Z tego typu zaproszeń nasza młodzież chętnie korzysta.

Na fundamencie nauki Chrystusa

Staramy się, żeby fundamentem jakiejkolwiek pracy w stowarzyszeniu była dla młodych ludzi nauka Chrystusa, by w Nim znajdowali fundament i czerpali siły z Eucharystii. Dlatego każde Nocne Spotkanie z Papieżem Janem Pawłem II, obok wielu innych, ważnych działań, ma swój stały punkt – Mszę Świętą, do której poszczególne osoby przygotowują oprawę muzyczną i liturgiczną. Raz w roku uczestniczą w Dniach Skupienia, a w skali całego roku karmią się duchowo w Duszpasterstwie Akademickim, Ruchu Czystych Serc lub Oazie Młodzieżowej, czyli w swoich grupach modlitewnych czy wspólnotach.

Młodzież coraz liczniej gromadząca się wokół działań Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Szczecinie chętnie podejmuje inne formacyjne zaproszenia: na Górę Tabor, Lednicę, pieszą pielgrzymkę do Częstochowy, spotkania w Taize czy inne. Ważne jest dla nas także to, iż w niektóre inicjatywy realizowane przez młodych włączają się również ich rodzice. Zatem coraz bardziej poszerza się krąg ludzi aktywnych i bardziej świadomych, dostrzegających sens i cel tej pracy.

Można powiedzieć, że przez cały rok trwa praca nad przygotowaniami do kolejnego Marszu dla Życia. Przez dwanaście miesięcy pracujemy nad kształtowaniem świadomości oraz formacją postaw broniących życia i jego wartości. Mamy głębokie przekonanie, że dopiero tak rozumiany Marsz dla Życia ma sens i da owoce już niedługo.Joanna Szałata

Autorka jest kierownikiem Ośrodka „Z pomocą rodzinie” przy Szczecińskim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Artykuł ukazał się w numerze 08-09/2009.

Zobacz także w e-civitas:

Sam napisz!

Bruce Marshall jest kolejnym przedstawicielem brytyjskich pisarzy katolickich, którzy podobnie jak G. C. Chesterton i …

Dodaj komentarz