Carlo Dolci, Madonna w chwale, źródło: flickriver.com.

Wspomnienie Maryi Matki Kościoła – od teraz na całym świecie

Postanowieniem papieża Franciszka na całym świecie w obrządku łacińskim obchodzone będzie wspomnienie Maryi Matki Kościoła.

Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 11 lutego 2018 r. został opublikowany w Watykanie i zawiera decyzję papieża, by wspomnienie Maryi Matki Kościoła było obchodzone w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego.

W naszym kraju, Episkopat Polski dodał to święto do kalendarza liturgicznego w 1971 r.

Dekret sygnowany nazwiskiem kardynała Roberta Saraha (prefekta watykańskiej dykasterii liturgicznej) uwzględnia motywację biblijną i teologiczną wspomnienia Maryi Matki Kościoła. Zawiera także słowa bł. Pawła VI, który 21 listopada 1964 roku ogłosił Maryję Matką Kościoła. Święto znalazło się w wielu lokalnych kalendarzach liturgicznych.

W dekrecie Kongregacji czytamy:

Uroczystość ta pomoże nam także w przypomnieniu sobie, że życie chrześcijańskie potrzebuje dla swego wzrostu zakotwiczenia w tajemnicy krzyża, ofierze Chrystusa w uczcie eucharystycznej oraz w składające ofiarę Dziewicy, Matce Odkupiciela i wszystkich odkupionych.

Dlaczego święto wypada tuż po Zesłaniu Ducha Świętego? Otóż dzień ten kojarzony jest z początkiem działalności Kościoła. Dzieje Apostolskie podają, że w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie „trwający jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1, 14). Oblubienica Ducha Świętego – Matka Boża – w Wieczerniku wraz z Apostołami doświadczyła zstąpienia Ducha Miłości na Kościół i od tej pory, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła – towarzyszy całemu Kościołowi na świecie. Tytuł Matki Kościoła przyznawano Maryi od początków historii Kościoła, ponadto zaszczytne miano podkreślali: Leon XIII, Jan XXIII, Paweł VI.

Jaka jest historia święta na gruncie polskim? Nasi biskupi przedstawili papieżowi Pawłowi VI Memoriał. Wyrażali w nim pragnienie, aby Maryję ogłosić Matką Kościoła i zawierzyć Jej sercu wszystkich ludzi. 16 września 1964 roku kardynał Wyszyński, w trakcie trwania trzeciej sesji soborowej, wygłosił przemówienie argumentujące konieczność tego przedsięwzięcia. Przypomniał, że Matka Boża zawsze stanowiła ratunek i źródło zwycięstwa dla narodu polskiego. Paweł VI w 1968 roku potwierdził swoje orzeczenie o Matce Kościoła, a Episkopat Polski włączył wówczas do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie: Matko Kościoła, módl się za nami i wystąpił z prośbą do Watykanu, aby wezwanie to uwzględnić w Litanii odmawianej w Kościele Powszechnym. Postulat dotyczył także ustanowienia Święta Matki Kościoła dla całego Kościoła.

mak

Zobacz także w e-civitas:

Co Paweł Apostoł ma do przekazania nam w Liście do Rzymian ?

Biorąc pod uwagę odległość czasową powstania Listu do Rzymian, który datuje się na lata 52-58 …