środa , 20 Czerwiec 2018

WYDARZENIA – 04/2006

WATYKAN:

Nowi kardynałowie
Pierwszy konsystorz Benedykta XVI

Papież wręczył birety i pierścienie kardynalskie piętnastu nowym purpuratom. Wśród nich znalazł się arcybiskup krakowski Stanisław Dziwisz. – Liczę na was, drodzy Bracia Kardynałowie, że przyczynicie się do tego, by zasada miłości mogła promieniować i zdołał ożywić Kościół na każdym szczeblu jego hierarchii – mówił Ojciec Święty.

Lefebvryści znów w Kościele
Benedykt XVI: dialog będzie kontynuowany

Rezultatem spotkania Benedykta XVI z członkami Kolegium Kardynalskiego, jest zgoda na kontynuację dialogu z Bractwem św. Piusa X, którego celem byłby powrót lefebvrystów na łono Kościoła. Odpowiedzialny za ten dialog kard. Dario Castrillon Hoyos, prefekt Kongregacji Duchowieństwa, oświadczył, że Tradycjonaliści zostaną w Kościele powitani „z otwartymi ramionami”. Zaznaczył jednocześnie, że wymaga to dalszych rozmów.

Mniej urzędów
Zmiany w Kurii rzymskiej

Dwie Papieskie Rady: Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących oraz ds. Dialogu Międzyreligijnego mają nowych przewodniczących. Na czele pierwszej stanął kard. Renato R. Martino, a drugiej kard. Paul Poupard. Ponieważ obaj hierarchowie zachowują swe dotychczasowe stanowiska, komentatorzy watykańscy uważają, że jest to początek głębszych zmian w Kurii Rzymskiej, zmierzającej m.in. do zmniejszenia liczby istniejących w niej urzędów.

Benedykt XVI – Aleksy II
Zblizenie prawosławia i katolicyzmu?

Papież Benedykt XVI oraz patriarcha Moskwy i Wszechrusi Aleksy II opowiedział się za zbliżeniem obu Kościołów. Do zapowiedzi ewentualnego pojednania doszło podczas wymiany korespondencji, w której pośredniczył kard. Roger Etchegaray. Papież napisał m.in., że pragnie wzmocnienia ducha wspólnoty między wszystkimi ochrzczonymi. Aleksy II za priorytetowe uznał wspólną obronę i umacnianie chrześcijańskich wartości.

ŚWIAT:

Cuda Jana Pawła II
Początek procesu

Trybunał kanoniczny badający cud, który zdarzył się za sprawą modlitwy do Jana Pawła II rozpoczął pracę w jednej z francuskich diecezji. Ks. Stanisław Oder postulator procesu beatyfikacyjnego ujawnił, że osoba ta jest siostrą zakonną, mieszkającą we wspólnocie i że cierpiała na chorobę Parkinsona. Dokładnie dwa miesiące po śmierci Ojca Świętego, 2 czerwca 2005 r., symptomy choroby nagle ustąpiły, gdy cała wspólnota zakonna zaczęła modlić się do zmarłego dwa miesiące wcześniej Jana Pawła II o uzdrowienie chorej siostry.

Chrześcijanie prześladowni
Raport Kirche in Not

Chrześcijanie z roku na rok są coraz bardziej prześladowani na świecie – wynika z raportu Kirche in Not – także w Europie i Ameryce. Organizacja „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” odpowiada co roku na 7 tys. próśb o pomoc ze strony prześladowanych chrześcijan. Publikacja informuje o prześladowaniach zarówno jawnych jak i ukrytych, np. z przyczyn politycznych, ideologicznych lub przez wandalizm. Z raportu wynika, że najtrudniejsza sytuacja panuje na Kubie, w Kolumbii, Chinach i Wietnamie oraz w Nepalu, gdzie maoistowscy rebelianci traktują wyznawców Chrystusa jako szpiegów, a co za tym idzie jako potencjalnych wrogów.

Kościół chce być „przy piłce”
Mistrzostwa świata

Podczas mistrzostw świata w piłce nożnej Kościół katolicki w Niemczech zorganizuje wiele inicjatyw duszpasterskich dla kibiców z kraju i zagranicy. Kard. Karl Lehmann zapewnił, „że Kościół chce być przy piłce” i „wnieść swój wkład w urzeczywistnienie hasła mistrzostw: ťŚwiat gościem u przyjaciółŤ. Mistrzostwa świata w piłce nożnej odbędą się w Niemczech w dniach 9 czerwca – 9 lipca. Przewodniczący Konferencji Biskupów Niemiec poinformował, że w miastach, gdzie rozgrywane będą mecze, działać będą duszpasterstwa dla obcokrajowców a Msze i nabożeństwa odprawiane będą w różnych językach. Ze specjalnym programem działalności Kościoła w czasie mistrzostw świata można zapoznać się w Internecie pod adresem: www.Kirche-am-ball.de.

Odkrycie archeologiczne
Dowód na istnienie Goliata

Izraelscy archeolodzy znaleźli starożytną inskrypcję z imieniem Goliat. Cenny ceramiczny fragment wykopano na terenie dawnego filistyńskiego miasta Gat, w centrum Izraela.Znalezisko ma związek z biblijnym Goliatem, pokonanym przez młodego Dawida, przyszłego króla izraelskiego. Inskrypcja pochodzi z okresu między X a IX wiekiem p.n.e. Wtedy właśnie rozegrał się ten najsłynniejszy biblijny pojedynek. Pierwsza Księga Samuela podaje, że olbrzymi filistyński wojownik Goliat pochodził właśnie z Gat, gdzie znaleziono ceramiczny zapis tego imienia.

POLSKA:

Wdzięczność za Pontyfikat. Sejm przyjął uchwałę w I rocznicę śmierci Papieża

Za to wszystko, co Jan Paweł II uczynił dla świata, dla Polski i Polaków wyraził wdzięczność Sejm w uchwale przyjętej przez aklamację. „Drugiego kwietnia mija pierwsza rocznica śmierci Jana Pawła II.Wspominamy ten dzień wszyscy – wierzący i niewierzący – jako czas wielkiej narodowej żałoby, a jednocześnie jako moment szczególnej lekcji człowieczeństwa i chrześcijaństwa, jako czas mocnego odczuwania przynależności do wspólnoty narodu i świata chrześcijańskiego.” – czytamy w dokumencie.

Polski katolicyzm musi być czytelny
Abp. Michalik o Akcji Katolickiej

W liście z okazji 10-lecia Akcji Katolickiej w diecezji przemyskiej abp Józef Michalik pisze m.in., że podczas spotkań z papieżem Janem Pawłem II często rozmawiał o sytuacji Kościoła w Polsce, w tym o nadziejach związanych z Akcją Katolicką. „Papież wiedział, że kondycja moralna naszego narodu wymaga zdrowych praw, uchwalanych przez etycznie poprawny parlament, a w tym środowisku księża i duchowni są przecież bezsilni. Tu potrzebni są przygotowani i mocni duchowo świeccy. Widzimy, jak ciężką pracę mają do wykonania uczciwi (na razie jeszcze nieliczni, ale już widoczni) politycy. Pomóc skutecznie mogą im tylko dobrze przygotowani świeccy” – ocenia hierarcha.Abp Michalik odniósł się też do słów Benedykta XVI wypowiedzianych w grudniu ub. roku w Rzymie do polskich biskupów, że „jednym z ważnych zadań, które zrodził proces integracji europejskiej, jest odważna troska o zachowanie katolickiej i narodowej tożsamości Polaków”.

„Co łaska” na ślubach
Do par niesakramentalnych w Radomiu

Zwolnienie z opłaty „co łaska” ma zachęcić wiernych żyjących bez związku sakramentalnego do legalizacji związku. Z taką propozycją wystąpił proboszcz radomskiej katedry ks. Edward Poniewierski. W czasie ostatniej wizyty duszpasterskiej okazało się, że wiele młodych małżeństw mieszka wspólnie, ale bez sakramentu. – Przybywa par żyjących w związkach niesakramentalnych. To kolejny poważny problem duszpasterski, z którym trzeba się zmierzyć – powiedział proboszcz parafii św. Rafała Kalinowskiego w Radomiu ks. Józef Pawlik.

Najpierw trzeba ujawnić kata
Lustracja w Kosciele

– Kościół nie boi się lustracji, bo nie boi się prawdy, a ta, jak mówił Jezus, wyzwala i tylko ona może nas wyzwolić – powiedział abp Józef Michalik. Lustracji boją się kaci i chowają się za ofiarami w sutannach – dodał metropolita przemyski.– Księży nie należy traktować w sposób uprzywilejowany. Wszystkich należy traktować równo, na konstytucyjnych zasadach: księży, urzędników, funkcjonariuszy służb specjalnych – mówił przewodniczący KEP dodając, iż „nadszedł czas, aby sprawiedliwości stało się zadość”. Podkreślił, że nikogo niesłusznie nie można oskarżać, ale i nie można zacierać wyrządzonych krzywd, zaś skrzywdzonych trzeba wynagrodzić. Natomiast przed sądem należy w pierwszej kolejności postawić tych, którzy budowali tę strukturę zła. Skoro mamy ujawniać ofiarę, najpierw trzeba ujawnić kata – podkreślił abp Michalik.

Przeciwko tworzeniu komisji lustracyjnych w Kościele oraz przez poszczególne grupy środowiskowe opowiedział się abp Stanisław Gądecki. – Księża powinni podlegać lustracji na takich samych warunkach, jak wszyscy inni obywatele – powiedział metropolita poznański. Zdaniem metropolity poznańskiego nawet najlepiej działająca komisja diecezjalna nie uniknie zarzutu, że „księża lustrują sami siebie, czyli patrzą przez palce na swoje dawne błędy”.

Kalendarium historyczne: Kwiecień
w historii Polski (Rzeczpospolita szlachecka)

IV 1573 Sejm elekcyjny w Kamieniu pod Warszawą przyjął 21 Artykułów Henrykowskich oraz pacta conventa jako zbiór zobowiązań dla wszystkich królów chcących zasiadać na polskim tronie wybranych w wolnej elekcji. Znajdowały się w nich m.in. obowiązek zwoływania sejmu, nakładania podatków, ustanowienia stałej rady królewskiej oraz zobowiązań o przestrzeganiu wolności religijnej.
1 IV 1548 W Krakowie zmarł król Polski Zygmunt I Stary.
1 IV 1656 Król Jan II Kazimierz w katedrze lwowskiej przed obrazem Matki Boskiej składa śluby naprawy państwa polskiego oraz poddaje Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie opiee Matki Bożej, ustanawiając Ją patronką Korony Polskiej.
3 IV 1577 Wybuchła wojna Polski z Gdańskiem o uznanie jego niezależności i zniesienie barier celnych.
4 IV 1794 W bitwie pod Racławicami wojska polskie pokonały Rosjan. W krytycznym momencie bitwy o powodzeniu zadecydował atak piechoty chłopskiej na rosyjskie armaty.
7 IV 1656 Stefan Czarniecki odniósł zwycięstwo w bitwie ze Szwedami pod Warką.
8. IV 1525 Królestwo Polskie zawarło traktat ze świeckim Państwem Krzyżackim, które uznało się lennem polskim.
10 IV 1580 Kanclerz Jana Zamoyski wydał przywilej lokacyjny dla Zamościa. Nowo wybudowane miast stało się symbolem polskiej architektury renesansu.
10. IV 1525 Książę pruski Albrecht Hohenzollern złożył na Rynku Krakowskim hołd lenny przed królem Polski Zygmuntem I Starym.
11 IV 1577 W bitwie pod Lubieszowem Polacy rozbili Gdańszczan. Husaria całkowicie rozniosła piechotę niemiecką zwerbowaną przez mieszczan.
14 IV 1578 Polscy protestanci zawarli ugodę sandomierską, tworząc, z wyjątkiem arian – „wyznanie polskie”.
17 IV 1794 W Warszawie rozpoczęła się insurekcja przeciw Rosjanom zapoczątkowana przez sprzysiężenie pod wodzą Jana Kilińskiego. W czasie 2-dniowych walk poległo ok. 6,5 tys. Rosjan. Niedobitki wroga uciekły z miasta.
18 IV 1791 Sejm Czteroletni uchwalił prawo o miastach królewskich (m.in. prawo o nietykalności mieszczan i nabywania przez nich ziemi.
19. IV 1773 W Warszawie rozpoczął się I sejm rozbiorowy pod laską marszałka Adama Ponińskiego.
20. IV 1638 W Rakowie zamknięto szkołę i drukarnię należącą do arian.
20 IV 1646 Przed planowaną wojną z Turcją odbyła się tajna narada króla Władysława IV z posłami wojska zaporoskiego.
22. IV 1656 Partyzanci wielkopolscy zdobyli Leszno i wymordowali niemal wszystkich znajdujących się tam protestantów, jako odwet za ich współpracę ze Szwedami. Cudem ocalał Jan Amos Komensky.
23 IV 1601 Podczas wojny polsko-szwedzkiej o sukcesję króla Polski Zygmunta III Wazy, Polska odniosła zwycięstwo w bitwie pod Kokenhausen.
23 IV 1794 Pod wodzą Jakuba Jasińskiego wybuchło powstanie w Wilnie.
30 IV 1632 Zmarł król Zygmunt III Waza.

Artykuł ukazał się w numerze 04/2006.

Zobacz także w e-civitas:

Ostatni dzień 9. Warszawskich Targów Książki na PGE Narodowym

Miłośnicy czytania jeszcze dziś mogą skorzystać z ofert wydawców ze świata i z całej Polski, …

Dodaj komentarz