Grafika: Red.

Wystawa „Niekończone Msze Wołyńskie” wkrótce w Parlamencie Europejskim

Ekspozycja pokazująca martyrologium duchowieństwa wołyńskiego – ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej, zostanie otwarta 10 lipca w Parlamencie Europejskim.

Wystawa „Niedokończone Msze Wołyńskie” została opracowana pod kierunkiem dr. Leona Popka (KUL) w 2010 roku i od tego czasu była prezentowana kilkadziesiąt razy w kraju, m.in. w Sejmie RP, i za granicą.  Ekspozycja przedstawia życiorysy i zdjęcia zamordowanych przez UPA w czasie II wojny światowej 25 księży, zakonnic i zakonników. Projekt powstał dzięki współpracy lubelskiego oddziału okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Ucrainicum KUL oraz Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.

Założeniem wystawy jest rozpowszechnianie wiedzy historycznej o wydarzeniach Ludobójstwa Wołyńskiego z 1943 roku. – Ekspozycja jest hołdem dla duchownych, którzy zginęli na Kresach, dając świadectwo służby Kościołowi i ludziom. Ekspozycja ma na celu edukację i dbanie o pamięć tamtych wydarzeń – tłumaczy Marcin Sułek, dyrektor Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Lublinie

Inicjatorem prezentacji wystawy „Niedokończone Msze…” w Brukseli jest Tomasz Poręba, poseł PE. W otwarciu ekspozycji 10 lipca w Parlamencie Europejskim wezmą udział: Tomasz Nakielski, przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i Zbigniew Połoniewicz, sekretarz generalny organizacji. Obecność potwierdził także Marcin Krzysztofik, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie oraz współtwórcy projektu, dr Leon Popek – naczelnik Wydziału Kresowego IPN i prof. Włodzimierz Osadczy – dyrektor Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich Centrum Ucrainicum KUL.

Apogeum wydarzeń, którym poświęcona jest wystawa, przypadło na 11 lipca 1943 r., wtedy to krwawa rzeź i ludobójstwo na Wołyniu dotknęły w pierwszej kolejności duchowieństwo, siostry zakonne i modlących się w kościołach parafian. Kapłani, wierni do końca swojemu powołaniu i powierzonym wspólnotom, stali się pierwszymi ofiarami nieludzkiej nienawiści, przyszło im też złożyć największą ofiarę.

– Dotychczasowe spotkania towarzyszące wystawie gromadziły wiele osób, m.in. świadków historii, którzy uzupełniali biografie bohaterów ekspozycji o nieznane fakty wskazujące na ważne konteksty tragedii. Liczne świadectwa przywołujące traumę tamtych wydarzeń podkreślają, że tylko prawda daje szansę na przebaczenie, a jednocześnie niesie ewangeliczną nadzieję – mówi M. Sułek.

Marcin Kluczyński

mk

Zobacz także w e-civitas:

Chełm: pokaz filmu „Pójdź za mną. Testament Jana Pawła II”

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oddział w Chełmie serdecznie zaprasza na pokaz filmu „Pójdź z mną. …