Home / Z życia "Civitas Christiana" / XLII Nagroda im. Juliusza Ligonia

XLII Nagroda im. Juliusza Ligonia

W piątek 24 kwietnia, w gmachu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego nastąpi uroczysta gala wręczenia XLII Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia.

Celem Nagrody wręczanej od 1963 roku przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” jest promocja wartości chrześcijańskich i humanistycznych, patriotyzmu, etosu pracy oraz oddania dla Ziemi Śląskiej.

Kapituła Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia w składzie: ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer – przewodniczący, Maciej Szepietowski – sekretarz, prof. dr hab. Franciszek Marek – członek, dr hab. Marek Rembierz – członek i Piotr Sutowicz – członek, przyznała tegoroczny laur Franciszkowi Pieczce, za konsekwentne pielęgnowanie etosu śląskiego oraz wybitne osiągnięcia artystyczne dla kultury polskiej w dziedzinie filmu i teatru.

Troska o rodzinę i życie ludzkie od jego początku po naturalny kres, wyrażane we wspólnocie, to przymioty kolejnej laureatki tegorocznej Nagrody, s. Ewy Jędrzejak SCB. Zakonnica jest prezesem wrocławskiej Fundacji Evangelium Vitae, o której można rzeczywiście stwierdzić, że swym działaniem realizuje posłannictwo wskazane przez św. Jana Pawła II w „Ewangelii Życia”, m.in. poprzez prowadzenie poradni rodzinnej, Centrum Troski o Płodność, szkoły rodzenia, wspieranie rodzin w formie warsztatów, np.: Klubu Mam czy poprawiających relacje międzypokoleniowe i przygotowujących do działania w ramach wolontariatu.

W tym roku uhonorowano także Wyższe Seminarium Duchowne w Katowicach, za 90-letnią, wierną Kościołowi i Ojczyźnie pracę formacyjno-edukacyjną wielu pokoleń śląskich duszpasterzy, którzy – rozpoznane i przyjęte w murach Seminarium – światło Ewangelii i kultury chrześcijańskiej wytrwale nieśli współczesnym sobie ludziom – czytamy w komunikacie kapituły.

Juliusz Ligoń, którego imię nosi śląska nagroda przyznawana przez środowisko „Civitas Christiana”, to poeta ludowy Ziemi Śląskiej, publicysta i polski działacz społeczny, żyjący w latach 1823-1889. Za swą działalność propolską był wielokrotnie szykanowany, utrudniano mu podjęcie stałej pracy zarobkowej i poddawano częstym rewizjom. Na ciężką sytuację materialną rodziny Ligoniów składały się również wysokie kary finansowe, przez co z żoną i sześciorgiem dzieci żył w ubóstwie. Zmarł wskutek ciężkiej choroby, 17 listopada 1889 r., a jego grób znajduje się na cmentarzu przy chorzowskiej parafii p.w. św. Barbary.

Uroczysta gala wręczenia XLII Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia będzie transmitowana na żywo przez serwis internetowy e-civitas.pl – rozpoczęcie 24 kwietnia, o godz. 17.00.

 

Marcin Kluczyński