Foto: Wiesław Skoczylas

XVI Dni Kultury Chrześcijańskiej w Byczynie

15 – 17 września w Byczynie odbyły się XVI Dni Kultury Chrześcijańskiej. Program obchodów był bogaty. Rozpoczęła je uroczysta Msza św. w kościele pw. Trójcy Św. w Byczynie. Eucharystii odprawionej w intencji członków Stowarzyszenia przewodniczył ks. Tadeusz Jaśkiewicz, proboszcz parafii. Zebranych – członków oddziału, parafian i zaproszonych gości – przywitała przewodnicząca oddziału w Byczynie Grażyna Mączka.

Tego dnia w kościele obchodzone było wspomnienie MB Bolesnej, do czego nawiązał w swym kazaniu ks. Jaśkiewicz. Podkreślał, że życie człowieka nie jest wolne od bólu i cierpienia, podobnie jak Maryi, i wskazywał na szukanie u Niej otuchy oraz nadziei. Ze swymi trudnościami nigdy nie jesteśmy sami.

Po Mszy św. kilkadziesiąt zebranych osób wzięło udział w koncercie chóru z Opola „Cantate Deo” pod dyrygenturą Joanny Dudy-Kot. Kilkunastu chórzystów i chórzystek odśpiewało chwytające za serce pieśni religijne, by pod koniec występu otrzymać od zebranych owacje na stojąco.

Na piątkowych uroczystościach rozpoczynających obchody Dni Kultury obecni byli także włodarze miasta: burmistrz Robert Świerczek, wiceburmistrz Katarzyna Zawadzka, a także pastor parafii ewangelickiej w Byczynie Sebastian Olendzki.

Z pieśnią religijną spotkaliśmy się także drugiego dnia obchodów. W kościele pw. Trójcy Św. odbył się bowiem koncert w wykonaniu zespołu Wojciecha Poprawy i Przyjaciół. Wojciech Poprawa to solista śląskich scen, sławny tenor. Wspólnie z Małgorzatą Lach-Strąg odśpiewał utwory z kręgu pieśni religijnej. Zebrani byli pod ogromnym wrażeniem ich talentu.

Zespół Wojciecha Poprawy i Przyjaciół. Trzeci z prawej – Wojciech Poprawa. Pierwsza z lewej – Grażyna Mączka

W niedzielę zakończyliśmy obchody Dni Kultury. W kościele ewangelickim pw. św. Mikołaja w Byczynie wystąpił Zespół Dzwonków ze Skoczowa działający przy tamtejszej parafii ewangelicko-augsburskiej pod kierownictwem Doroty Podżorskiej. Niezwykłe brzmienie muzyki zespół osiąga, wykorzystując specyficzny i mało znany u nas instrument, a mianowicie – dzwonek ręczny. Ich dźwięki są łagodne, nastrojowe, określane często mianem „niebiańskiej muzyki”.

Zebranym za obecność i przygotowanie tego ważnego dla naszego okręgu wydarzenia podziękowała Alina Kostęska, przewodnicząca Zarządu Oddziału Okręgowego w Opolu. Słowa szczególnej wdzięczności należą się Grażynie Mączce oraz burmistrzowi miasta, który mocno zaangażował się w przygotowanie wydarzenia.

Dzięki wspaniałym koncertom i wykonawcom mogliśmy wielbić Boga, poczuć Jego obecność. Dni Kultury, co warte podkreślenia, miały także aspekt ekumeniczny – w świątyni katolickiej, ale i ewangelickiej zebrani mogli wielbić Boga ukrytego w sztuce.

Organizatorami Dni Kultury byli: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Byczynie, Gmina Byczyna oraz Ośrodek Kultury.

Tekst: Alicja Berger-Zięba

Foto: Wiesław Skoczylas

as

Zobacz także w e-civitas:

Zmiany w polskim szkolnictwie okiem dolnośląskiego kuratora

10 września gościem wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia przy ul. Kuźniczej, był Dolnośląski Kurator Oświaty, Roman Kowalczyk, …