Home / Zapowiedzi / XXIV Targi Wydawców Katolickich

XXIV Targi Wydawców Katolickich

Serdecznie zapraszamy na XXIV Targi Wydawców Katolickich, które odbędą się w dniach od 12 – 15 kwietnia 2018 r. Targi, tak jak poprzednie, odbędą się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim, Plac Zamkowy 4, Warszawa.

Arkady Kubickiego to atrakcyjne miejsce znajdujące się w centrum stolicy, w którym organizowanych jest wiele ekspozycji targowych, wystawienniczych, kulturalnych. Poprzednie edycje Targów ukazały, że to dobre miejsce wciąż rozwijającej się imprezy targowej.

Tegoroczne Targi odbywać się będą w tradycyjnym terminie tzn. przed 2. Niedzielą po Wielkanocny. Targi – Święto Dobrej Książki – włączają się w realizację hasła Roku Duszpasterskiego Duch, który umacnia miłość. Rok I: Odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego, a także w Jubileusz 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej oraz w codziennym trwaniu polskich rodzin”.

Wydarzenia targowe włączą się także w Rok Świętego Stanisława Kostki.

Niech zatem spotkanie ze słowem w każdym jego wymiarze: mówionym, pisanym, drukowanym, ilustrowanym obrazem i dźwiękiem będzie czasem „rozszerzonej i pogłębionej katechezy, dążenia do dojrzałości w wierze przez nawrócenie w wymiarze osobistym i społecznym oraz życie w radości i nadziei, momentem podjęcia działań zmierzających do ukształtowania w wiernych duchowości chrzcielnej, która winna w nas dojrzewać i rozwijać się na drodze dorosłego życia, po przyjęciu chrztu.

Sale spotkań autorskich, prezentacji, debat czy promocji będą w salach Zamku Królewskiego oraz pobliżu Arkad Kubickiego, w przygotowanym namiocie. Formuła imprezy, z natury targowa, wzbogacona została różnorodnymi wydarzeniami towarzyszącymi. Wystawcy przygotowują liczne spotkania promocyjne oraz autorskie.

Jak co roku, podczas targów zostanie przyznana Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS.

Źródło: Stowarzyszenie Wydawców Katolickich

mak