Z działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Oddział Okręgowy w Białymstoku

Boćki

9 sierpnia z inspiracji miejscowego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” odbył się festyn rodzinny, który współorganizowały i współfinansowały Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i nasze Stowarzyszenie. Festyn poprzedziła Msza św. odprawiona w miejscowym kościele św. Antoniego. Program obchodów przygotowany został przez Drużynę Wojów Bolesławowych „Białozór” z Olsztyna. Zabawy, konkursy, pokazy i wspólne grillowanie trwały do późnego wieczora. Wielkim wzięciem cieszyło się stoisko z polskim jadłem, a także zaprezentowane przez gości z Olsztyna obozowisko średniowieczne wraz ze strojami i z uzbrojeniem. W festynie wzięło udział kilkaset osób. Treści przekazywane za pomocą scen teatralnych, konkursów służyły promocji rodziny, zwróceniu uwagi na zagrożenia czyhające na nią we współczesnym świecie. Sam festyn miał jeszcze jeden walor – uczył rodziny umiejętności wspólnego miłego, pozytywnego i aktywnego spędzania wolnego czasu.


Pokazy walk średniowiecznych w wykonaniu Drużyny Wojów Bolesławowych „Białozór” podczas festynu w Boćkach  | 

Wysokie Mazowieckie

W tym roku po raz drugi, w sierpniu wyruszyła do Matki Boskiej Częstochowskiej pielgrzymka rowerowa z Wysokiego Mazowieckiego. Jej inicjatorem i organizatorem jest radny powiatu wysokomazowieckiego, a równocześnie członek Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Wysokiem Mazowieckiem, Józef Wyszyński. W tegorocznej edycji zmobilizował on grupę 35 pielgrzymów, którzy w niemałych trudach i niewygodach, pokonali trasę ok. 500 km, by pokłonić się Jasnogórskiej Pani i powierzyć Jej swoje życie. Po raz kolejny pielgrzymom towarzyszył niestrudzony w niesieniu pomocy Radosław Decewicz, w którego ciężarówce każdy mógł znaleźć odpoczynek, naprawić rower, a także dostać słowo otuchy.

W Grójcu wysokomazowieccy pielgrzymi połączyli się z pielgrzymami z Warszawy, pilotowanymi przez pana Jacka Michalskiego, tworząc od tego momentu 180-osobową grupę. Każdego dnia pielgrzymom towarzyszyła modlitwa i Msza Święta. Organizowane były konferencje, a nawet ogniska i mecze piłkarskie. Pielgrzymi dotarli na Jasną Górę witani przez księdza arcybiskupa Nycza 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Matki Najświętszej.

Opiekę duszpasterską nad pątnikami sprawował ksiądz kapelan Dariusz Kuligowski ze Szpitala w Wyszkowie. W organizacji pielgrzymki pomogły władze powiatowe i miejskie z Wysokiego Mazowieckiego oraz prywatni sponsorzy, dzięki którym pielgrzymi mieli zapewnione smaczne i pokrzepiające posiłki.

R.G.

Oddział Okręgowy w Gdańsku

Gdańsk

Członkowie Oddziału Okręgowego oraz Ruchu Światło-Życie pielgrzymowali do Warszawy na uroczystości związane z 30. rocznicą pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Pielgrzymi nawiedzili również sanktuarium w Niepokalanowie, zapoznając się z dziełem św. Maksymiliana Kolbe, oraz grób sługi Bożego Jerzego Popiełuszki przy kościele św. Stanisława Kostki z okazji przypadającej w tym roku 25. rocznicy jego śmierci.

H.S.

* * *

W Galerii Mariackiej zaprezentowano wystawę „Oda do wolności”. Wystawa stanowiła plon konkursu plastycznego przeprowadzonego w szkołach średnich Trójmiasta. Głównym przesłaniem konkursu było przedstawienie przez młodzież wyobrażeń, skojarzeń oraz głównych wydarzeń związanych z drogą do odzyskania wolności przed 20 laty. W wernisażu uczestniczyła wiceprezydent Gdańska Ewa Kamińska.

Na przedprożu Galerii odbył się koncert plenerowy zespołu RazDoRoku. Zespół został założony przez członków diakonii ewangelizacji Ruchu Światło-Życie. W koncercie wykonano utwory zarówno własne, jak i zaprzyjaźnionych oraz ulubionych wykonawców. Szczegóły dostępne na stronie internetowej oddziału www.pomorski. civitaschristiana.pl.

K.S.

* * *

Tradycyjnie członkowie Okręgu Pomorskiego Stowarzyszenia zainaugurowali nabożeństwem Drogi Krzyżowej roczną pracę w Oddziale Okręgowym. W tym roku z racji przyjętego w Kościele w Polsce tematu „Otoczmy troską życie” członkowie wszystkich oddziałów spotkali się w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku Matemblewie. Rozważania poszczególnych stacji związane były tematycznie z zagadnieniem obrony życia i godności człowieka.


Droga Kryżowa w Matemblewie  | 

* * *

W Gdańsku odbyła się sesja Ośrodka Formacji Katolicko-Społecznej w ramach cyklu „W trosce o pełnię wiary”. Jako pierwszy głos zabrał ks. dr Jacek Meller – członek Zespołu ds. Bioetyki przy UKSW i wykładowca Gdańskiego Seminarium Duchownego w Gdańsku. Przedstawił temat „Wokół testamentu życia”. Redaktor Henryk Kiwiński przybliżył postać sługi Bożego Władysława Korniłowicza i poruszył temat „Kościół jako mistyczne Ciało Chrystusa w ujęciu sługi Bożego Władysława Korniłowicza”. Referat „Znaczenie i aktualność Listu Pasterskiego Prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda O chrześcijańskie zasady życia państwowego” przedstawiła Joanna M. Olbert.

Następnie zaprezentowano Lectio magistralis kardynała Tacisio Bertone, Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej, kamerlinga Kościoła Świętego, wygłoszone 30 kwietnia na KUL-u z okazji wręczenia kardynałowi Bertone doktora honoris causa.

* * *

Duszpasterstwo Bibliotekarzy Archidiecezji Gdańskiej, Biblioteka Gdańska PAN i Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia w Gdańsku zorganizowały w Bibliotece Gdańskiej PAN spotkanie połączone z otwarciem wystawy „Święty Paweł chce mówić do nas dzisiaj”. Otwarcia wystawy dokonała dr Maria Pelczar, dyrektor Biblioteki Gdańskiej. W imieniu Duszpasterstwa Bibliotekarzy głos zabrał mgr Marian Skoro, który przedstawił ideę powyższej inicjatywy, mającej na celu zaprezentowanie i ukazanie dorobku piśmienniczego związanego z osobą św. Pawła i jego nauczaniem. Następnie mgr Lidia Pszczółkowska, kierownik Pracowni Rękopisów Biblioteki Gdańskiej PAN, kurator wystawy, omówiła szczegółowo wszystkie eksponowane na wystawie rękopisy, inkunabuły, stare druki i druki współczesne. Wystawie towarzyszyła prezentacja multimedialna, a także wystawa prac uczniów szkół podstawowych – laureatów Konkursu Biblijnego, którego tematem było nauczanie św. Pawła.

JOL

* * *

II Dzień św. Pawła w Archidiecezji Gdańskiej zorganizowany przez Okręg Pomorski Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II zainaugurowała uroczysta Msza św. z Laudesem, odprawiona przez Metropolitę Gdańskiego księdza abpa Sławoja Leszka Głódzia. Arcybiskup w homilii przypomniał, iż Pismo Święte, które zawiera słowo Boga, nie może stać tylko na półce, lecz ma być czytane i medytowane, a jego treść ma być przewodnikiem na drodze naszego życia: „Nie bez powodu Paweł z Tarsu został nazwany przez potomnych Apostołem Narodów. Jego nauka wciąż jest żywa na kartach Pisma Świętego i nawet dzisiaj może rozbrzmiewać, niosąc współczesnym narodom światło Ewangelii. Ten świat, podobnie jak świat Imperium Rzymskiego z czasów św. Pawła, jest obojętny i niejednokrotnie wrogi wobec idei życia proponowanej przez słowo Boże. Ale ten świat może się przemienić, jeśli znajdą się świadkowie Słowa wolni duchowo, pełni mocy Ducha, wyzwalający się z własnej niewoli grzechu i przede wszystkim, tak jak św. Paweł, zafascynowani dobrą nowiną o Jezusie”.

Dzień św. Pawła stanowił doskonałą okazję do wręczenia przez Metropolitę Gdańskiego nagród w przeprowadzonych przez Stowarzyszenie konkursach – etapu diecezjalnego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej oraz literackiego: „Hymn o miłości św. Pawła – archaiczny ideał dla współczesnej młodzieży?”. Oba odbyły się pod patronatem księdza abpa Sławoja Leszka Głódzia i Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II.

W konkursie wiedzy biblijnej zwyciężył Andrzej Dzikowski z Gdańska, II miejsce zajęła Magdalena Płockie, a III – Marta Kapella, obie z Gdyni.


Wernisaż prac członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych ze Szczawnicyw kieleckim klubie  | 

Jury konkursu literackiego postanowiło nie przyznać pierwszej nagrody. Nagrodę II natomiast otrzymała Magdalena Marchewka z I LO im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Przyznano ponadto dwie równorzędne III nagrody, które otrzymali: Beata Hebe i Daria Górka, obie z I LO im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku oraz wyróżnienia dla Anny Ptaszyńskiej z I LO im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku i Beaty Słowińskiej z LO nr 2 w Gdyni.

Uczestnicy sympozjum naukowego „Nowe prawo świętego Pawła” mieli okazję spotkać się, wysłuchać i podjąć dyskusję z zaproszonymi autorytetami i znawcami Biblii: ks. prof. dr. hab. Henrykiem Witczykiem z KUL, moderatorem krajowym Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II oraz członkiem Watykańskiej Rady Biblijnej, ks. prof. Dariuszem Koteckim z UMK w Toruniu, dr Barbarą Strzałkowską z UKSW w Warszawie, ks. dr. Grzegorzem Szamockim, wykładowcą UG oraz rektorem Gdańskiego Seminarium Duchownego, jak również ks. Grzegorz Rabińskim, wykładowcą GSD.

Referatów można wysłuchać na stronie internetowej Oddziału Okręgowego WWW.pomorski. civitaschristiana.pl

W.J.

Oddział Okręgowy w Kielcach

Kielce

Najstarsza studentka Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego obroniła pracę magisterską w wieku 65 lat! Sobota była wyjątkowym dniem dla Danieli Kowalskiej, mieszkanki gminy Morawica. O godzinie 11 obroniła na piątkę pracę magisterską na Wydziale Prasoznawstwa z Elementami Dziennikarstwa. Była najstarszą studentką na roku i na Uniwersytecie.

Na świeżo upieczoną panią magister czekała przez budynkiem Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego przy ul. Leśnej w Kielcach wzruszona rodzina. Między innymi mąż Jerzy i czwórka dzieci. Tematem jej pracy było Życie codzienne mieszkańców Kielc w latach 1945-1975 na podstawie pamiętników. Promotorem był profesor Oskar Czarnik, a recenzentem pracy doc. Jolanta Chwastyk Kowalczyk. Daniela Kowalska, mieszkanka Nidy koło Morawicy, poetka, pisarka, ekonomistka, zdecydowała się podjąć studia w tak późnym wieku nie tylko dla satysfakcji, ale także dla poszerzenia wiedzy, tak aby w pełni być profesjonalistką. Wydała trzy tomiki poezji oraz książkę o docencie Julianie Bartosiku. Zajmuje się redagowaniem, wyszukiwaniem talentów, działa w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, jest członkinią Zarządu Oddziału „Civitas Christiana” w Kielcach, sekcji literackiej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej. Pani Daniela zadeklarowała przy tym, iż wkrótce zamierza zorganizować koncert dla wykładowców i kolegów z roku jako wyraz wdzięczności za to, że stworzyli jej tak wspaniałą atmosferę do studiowania.

Iwona Rojek

Kielce

W Oddziale Stowarzyszenia odbył się wernisaż prac artystów – członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych ze Szczawnicy: Franciszka Kolkowicza, Krystyny Kolkowicz i Anny Malinowskiej. Wernisaż otworzyła sekretarz Zarządu Oddziału Okręgowego „Civitas Christiana” Krystyna Łata. Artyści prezentujący prace: państwo Kolkowiczowie, emerytowani nauczyciele oraz pani Anna Malinowska, wciąż aktywna nauczycielka języka angielskiego, sztukę widzą jako aktywność pozwalającą odnaleźć sens życia, a sam proces twórczy jako wartość nadrzędną, będącą źródłem radości ducha. Państwo Kolkowiczowie tematykę swoich prac czerpią przede wszystkim z bliskiego ich sercu pejzażu południowej Polski. Stąd też na wystawie mogliśmy oglądać ciepłe w klimacie krajobrazy z Orawy, Tatr, Spisza i Pienin pędzla Franciszka Kolkowicza wykonane w technice pasteli, akwareli oleju, jak również górskie impresje i aluzyjne transpozycje autorstwa Krystyny Kolkowicz. Godnymi odnotowania są jej finezyjne i ciekawe kompozycyjnie rysunki wykonane piórkiem. Z kolei Anna Malinowska maluje kwiaty, martwe natury oraz portrety. Jej obrazy są barwne i tematycznie różnorodne.

Prace autorów w niezwykły sposób współgrają, uzupełniając się wzajemnie, dzięki czemu wystawa zyskuje swoisty kontemplacyjny charakter, wymagający niewątpliwie ciszy i skupienia.

SAZ

Oddział Okręgowy w Lublinie

Kodeń

18–20 września w Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej zorganizowano dni skupienia dla członków Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Opiekę duchową nad uczestnikami rekolekcji sprawował ks. Marcin Jankiewicz kapelan Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Lublinie.

W trwających przez trzy dni rekolekcjach uczestnicy mieli możliwość zbliżenia się do Boga poprzez pogłębioną lekturę Pisma Świętego, adorację Najświętszego Sakramentu, konferencje, a także Eucharystię i modlitwę brewiarzową. Spotkanie to umożliwiło wielu osobom odwiedzenie po raz pierwszy i zapoznanie się z Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej. Stało się również okazją do pogłębienia wiedzy historycznej dotyczącej obrazu Matki Bożej Kodeńskiej oraz rodu Sapiehów, który uczynił wiele zasług dla Podlasia i Polski.

Tegoroczne dni skupienia zorganizowane w Kodniu to nie tylko modlitwa, ale także czas na lepsze poznanie siebie i drugiego człowieka. To czas dzielenia się doświadczeniem duchowym, życiowym i możliwością obcowania z piękną przyrodą Podlasia.

Dęblin

3 września w Oddziale Stowarzyszenia w Dęblinie odbyło się spotkanie zatytułowane „Wrzesień 1939 rok – Biała Księga: historia walk z okupantami, morderstwa i wypędzenia mieszkańców z terenów Polski”. Konferencję poprowadził poeta i prozaik Zbigniew Strzałkowski.

Wybitny regionalista, znawca dziejów Polski i Lubelszczyzny zaczął od przedstawienia faktów na temat uzbrojenia wojsk polskich, niemieckich i sowieckich, liczebności żołnierzy oraz działania wywiadów obu naszych sąsiadów. Następnie w oparciu o dokumenty IPN zostały pokazane mapy miejsc mordu, techniki zabijania oraz zdjęcia morderców NKWD polskich oficerów w trzech obozach: Kozielsk, Starobielsk i Ostaszków.

W końcowej części spotkania prelegent podzielił się ze słuchaczami historią własnej rodziny z czasów wojny. Opowiedział o zamordowaniu ojca, który był oficerem w 1940 roku, oraz o przymusowej rusyfikacji, jakiej został poddany wraz z rodzeństwem w sowieckich zakładach. W dyskusji mówiono o potrzebie uczenia w szkołach bolesnej i tragicznej dla Polaków prawdy historycznej, a także Wrześniu 1939 roku.

Ewelina Telega

* * *

Lublin

27 czerwca odbyła się Rada Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Podczas spotkania powołano uchwałą Akademicki Zespół Formacyjno-Zadaniowy.

Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Marek Koryciński, który omówił sprawy będące przedmiotem obrad czerwcowej Rady Głównej. Szczególnie obszernie omówił uchwałę programową i hasło 2010 roku, które brzmi „Człowiek twórcą, celem i sensem kultury” .

Na spotkaniu zaprezentowano w formie prezentacji multimedialnej półroczne sprawozdanie z działalności Oddziału Okręgowego w Lublinie. W sprawozdaniu omówiono szczegółowo kilka najważniejszych i największych inicjatyw Stowarzyszenia w 2009 roku, m.in. prezentację raportu „Prześladowani i zapomniani”, konferencję „Polska uznana przez świat” oraz projektów realizowanych we wszystkich oddziałach. Zwrócono także uwagę na dynamiczny rozwój kilku oddziałów (np. Włodawy i Dęblina), w których systematycznie odbywają się spotkania, a oddziały te pozyskują nowych członków i sympatyków.

Następnie głos zabrał Marcin Sułek, koordynator Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Przedstawił szczegółowo przebieg zakończonej XIII edycji konkursu, wskazując na rosnące zainteresowanie tą cenną inicjatywą Stowarzyszenia wśród młodych ludzi we wszystkich polskich diecezjach (23 tys. uczestników). Zwrócił także uwagę na rozpoczęte przygotowania do kolejnej już XIV edycji konkursu.

Rada w drodze uchwały umożliwiła także sformalizowanie działalności Akademickiego Zespołu Formacyjno-Zadaniowego. Przewodniczący Rady Oddziału Okręgowego, prezentując treść uchwały, przedstawił uzasadnienie dla jej podjęcia dynamicznym zaangażowaniem w prace Stowarzyszenia młodzieży akademickiej Lublina.

Nowa formuła Akademickiego Zespołu Formacyjno- Zadaniowego wychodzi z jednej strony naprzeciw znowelizowanemu Statutowi Stowarzyszenia, który uznaje tę instytucję za podstawową jednostkę organizacyjną, z drugiej zaś jest naturalnym dopełnieniem dotychczasowej, przynoszącej dobre owoce aktywności Stowarzyszenia w środowisku akademickim Lublina.

M.Sz.

* * *

28 czerwca przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w audycji poświęconej formacji katolicko- społecznej na antenie lubelskiego Radia eR.

Gośćmi rozgłośni Archidiecezji Lubelskiej byli: Przewodniczący Rady Oddziału Okręgowego, Marek Koryciński, koordynator lubelski Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej Agnieszka Skałecka i dyrektor Oddziału Okręgowego Maciej Szepietowski. Goście programu przedstawili słuchaczom naszą organizację, jej historię, status, główne cele oraz zadania formacyjne adresowane do katolików świeckich. Szczegółowo zaprezentowano także wciąż rozkwitającą inicjatywę Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej oraz szereg akcji i projektów formacyjnych skierowanych za pośrednictwem Zespołu Młodych i formacyjnego Zespołu Akademickiego do młodego pokolenia polskich katolików.

M.Sz.

* * *

22 września odbyło się spotkanie z prof. Łukaszem Czumą, ekonomistą, wieloletnim wykładowcą KUL. Temat spotkania zorganizowanego wspólnie przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” i Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Etos” brzmiał: „Aktualne problemy społecznogospodarcze i polityczne Polski”. Profesor podzielił swoje wystąpienie na kilka części dotykających tematycznie problemowych kwestii: współczesnej rodziny i polityki prorodzinnej, kryzysu gospodarczego, prywatyzacji, analizy programów partii politycznych i polityki zagranicznej. W niezwykle ciekawym wystąpieniu, posługując się wieloma źródłami i danymi, prof. Czuma dokonał wnikliwej diagnozy aktualnych problemów Polski na tle sytuacji międzynarodowej. Gość spotkania ukazał wiele pułapek i poważnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu współczesnego państwa. Szczególną uwagę poświęcił problemom demografii i katastrofalnej w skutkach prywatyzacji kluczowych i dochodowych gałęzi gospodarki narodowej oraz systemu bankowego.

Oddział Okręgowy w Łodzi

Łódzki Oddział Stowarzyszenia z powodzeniem od kilku lat realizuje projekt Wojewódzkiego Festiwalu Chrześcijańskich Form Teatralnych. W ostatniej edycji imprezy wzięli udział młodzi amatorzy teatru (blisko 150 osób), reprezentujący szkoły gimnazjalne i średnie, domy kultury oraz parafie z terenu województwa łódzkiego. Impreza ma charakter konkursu i przebiega w dwóch etapach. W pierwszym z nich grupy zgłoszone do udziału w Festiwalu miały za zadanie ułożyć i przesłać do 20 maja scenariusz miniatury scenicznej, związanej z tegorocznym hasłem, które brzmi: „Człowiek na jarmarku bogów nowej ery”. Na podstawie nadesłanych prac, powołana przez organizatora komisja, wyłoniła dziesięć grup, które 3–4 czerwca 2009 roku prezentowały swoje przedstawienia przed jury festiwalu, na scenie Śródmiejskiego Forum Kultury w Łodzi. Każdy z obejrzanych spektakli był na bieżąco omawiany przez komisję oceniającą występy. Można zatem powiedzieć, że ten festiwal jest też dla uczestników w pewnym stopniu formą warsztatów.

Rozstrzygnięcie konkursu, wraz z prezentacją twórczości laureatów, odbyło się 5 czerwca 2009 roku na Śródmiejskim Forum Kultury w Łodzi. Pierwsze miejsce na tegorocznym festiwalu zdobyła grupa teatralna „Trzcina”, reprezentująca II Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim. Grupa działająca pod kierunkiem Barbary Przybysz i Kariny Góry zaprezentowała spektakl „Uczucia w pięciu odsłonach”. Pierwszym miejscem ex aequo nagrodzono również sztukę „Za zasłoną” w wykonaniu Jezuickiego Teatru Dziecięcego „ITD”, z Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Opiekunem teatru jest Anna Bajdzienko. Drugie miejsce przyznano grupie ewangelizacyjnej z bełchatowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, pod kierunkiem Małgorzaty Rychlik, za widowisko „Bóg jest miłością”. Wyróżnienie, za wyjątkowe wyrażenie artystyczne, otrzymała grupa „Taki Sobie Teatr”, działająca pod kierunkiem Andrzeja Majewskiego, ze zduńskowolskiego Domu Kultury „Lokator”. Konkurs oceniała komisja w składzie: Andrzej Czerny – instruktor i reżyser teatralny, ks. Arkadiusz Lechowski – dyrektor Festiwalu Kultury i Sztuki Chrześcijańskiej „Nadzieja” w Piotrkowie Trybunalskim, Małgorzata Miruch-Góra – kierownik działu imprez SFK oraz Piotr Maszorek, aktor grupy teatralnej „Dziewięć Sił i Wewnętrzna Emigracja”.

Nagrody, wśród których znalazły się zestawy hi-fi, profesjonalna technika oświetleniowa sceny i upominki książkowe, wręczył laureatom Jarosław Gabara, dyrektor łódzkiego Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Dyrektor Gabara życzył młodym, aby sukces tego festiwalu, ośmielił ich do wychodzenia z prezentowanymi treściami na zewnątrz, poza mury swoich ośrodków, aby wnosili świeżość, entuzjazm i radość – tak bardzo charakterystyczne dla młodych, w życie i misję Kościoła.

Projekt ma na celu promowanie kultury chrześcijańskiej wśród młodych oraz angażowanie ich w rozwój chrześcijańskiej kultury twórczej. Organizatorem Festiwalu jest łódzki oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i Śródmiejskie Forum Kultury w Łodzi. Projektowi patronują łódzkie i ogólnopolskie media oraz portale internetowe.

Marcin Kluczyński

Oddział Okręgowy Rzeszowie

Myczkowce

6 czerwca 2009 w Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach odbyła się konferencja naukowa pt. „Kultura chrześcijańska przełomu tysiącleci”. Organizatorem konferecji był Oddział Okręgowy Katolickiego Stowrzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie, współorganizatorami Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Instytut Jana Pawła II w Rzeszowie oraz Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie. Patronat medialny objęły: Katolickie Radio VIA, Instytut Wydawniczy PAX, dwumiesięcznik „Społeczeństwo” oraz „Nasz Głos”. Patronat honorowy nad konferencją objął Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny.

Otwarcia Konferencji dokonał Jerzy Sołtys – członek Rady Głównej Stowarzyszenia i Przewodniczący Oddziału Okręgowego w Rzeszowie. Gości powitał gospodarz dyrektor Ośrodka Caritas w Myczkowcach, ks.mgr Bogdan Janik. Słowo wstępne wygłosił ks. bp Edward Białogłowski. Obrady przebiegały w dwóch tematycznych częściach, w trakcie których wygłoszonych zostało 6 referatów. W sesji pierwszej Przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Ziemowit Gawski odniósł się do zagadnienia kultury, jako wyrazu tożsamości narodowej, decydującej o trwaniu i odrębności narodu. Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, ks.dr Jerzy Buczek wygłosił wykład „Katolik, Polak, Europejczyk – refleksja nad kulturową tożsamością”, zaś ks. prof. dr hab. Józef Marecki z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie przedstawił religijny, kulturowy i antropologiczny kontekst wyzwań współczesnego świata. W sesji drugiej działalność Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w obszarze kultury regionalnej zreferował wiceprzewodniczący Rady Głównej Stowarzyszenia Karol Irmler.

Obrady uświetniły występy dzieci – uczestników kolonii z Ukrainy. Na zakończenie konferencji, po Mszy świętej celebrowanej przez ks. biskupa Edwarda Białogłowskiego, odbyło się spotkanie integracyjne przy ognisku. W przygotowaniu do wydania są materiały z konferencji.

Włodzimierz Trybuła

Przemyśl

Włączając się w obchody Roku Juliusza Słowackiego, Przemyski Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” zorganizował w dniu 3 września 2009 r., a więc w przeddzień 200 rocznicy urodzin poety, wieczór wspomnień poświęcony temu wybitnemu wieszczowi. Organizatorzy postawili sobie przede wszystkim za cel przybliżenie sylwetki poety oraz zapoznanie z jego najważniejszymi dziełami (takimi jak np.: „Kordian”, „Beniowski”, „Balladyna” czy wierszami „Słowiański Papież”, „Smutno mi Boże” czy „Testament mój”). Spotkanie miało zatem charakter edukacyjny i skierowane było przede wszystkim do młodzieży klas licealnych oraz nauczycieli. Pierwsze dwie części poświęcone były ogólnej prezentacji postaci Juliusza Słowackiego oraz jego bogatej twórczości. Przypomniana została również uroczystość sprowadzenia do Polski prochów wieszcza. Największym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyła się otwarta w części drugiej wystawa faktograficzna oraz towarzyszący jej koncert zespołu muzycznego, w którego repertuarze znalazły się utwory o charakterze patriotycznym. Cześć trzecia przeznaczona przede wszystkim dla licznie przybyłej kadry nauczycielskiej, poświęcona była szczegółowej analizie wybranych dzieł Słowackiego. Wielką radością napawa wysoka frekwencja wśród uczniów, nauczycieli oraz samych członków Stowarzyszenia, co potwierdza słuszność i trafność podjętej inicjatywy.

Ustrzyki Dolne

W ostatnią niedzielę sierpnia odbył się IV Fes-tyn Parafialny przy kościele św. Józefa Robotnika w Ustrzykach Dolnych. Sam pomysł organizacji festynu narodził się podczas spotkania w ustrzyckim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z ks. proboszczem Romanem Szczupakiem. Dzięki niewątpliwemu talentowi organizacyjnemu księdza proboszcza festyn parafialny stał się w bardzo krótkim czasie ważnym corocznym wydarzeniem nie tylko w samym mieście, ale i w całym powiecie. Partnerami strategicznymi całego projektu są Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Ustrzykach Dolnych działający pod kierunkiem Ewy Lachowskiej oraz Urząd Miasta. Przy organizacji festynu nie zabrakło, jak co roku, ludzi z otwartymi sercami – sponsorów z wielu firm i instytucji. Festyn zaszczycili swoją obecnością parlamentarzyści i przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu. Senator Stanisław Piotrowicz oraz posłowie Piotr Babinetz i Adam Śnieżek byli również sponsorami nagród w loterii fantowej (w loterii na cele charytatywne sprzedano 2,5 tys. losów). Festyn stał się okazją do wspaniałej zabawy na świeżym powietrzu dla całych rodzin. Nie zabrakło konkursów plastycznych, sportowych (np. rzut wałkiem do celu dla pań, rzut beretem dla panów, czy przeciągania liny księża–parafianie). Dzięki uprzejmości straży granicznej z Krościenka można było podziwiać pokazy tresury psów, przejechać się quadem czy też spojrzeć na świat okiem kamery termowizyjnej. Wśród występów zespołów muzycznych największy aplauz publiczności zdobył znany franciszkański zespół Fioretti z Krakowa oraz ustrzycka orkiestra dęta pod kierownictwem Stanisława Kucaby. Msza św. o godz. 20 była zwieńczeniem tego pięknego dnia, który uczestnikom festynu dostarczył wiele radości, a organizatorom i sponsorom wiele satysfakcji.


Młodzi pielgrzymi ze Szczecina w Watykanie  | 

K. Sterkowiec

Oddział Okręgowy w Szczecinie

Szczecin

W maju 88 pielgrzymów: członków, wolontariuszy oraz sympatyków Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” wyruszyło na pielgrzymkę do Rzymu. Przygotowania do wyjazdu trwały niemal cały rok. Nie każdy był w stanie pokryć koszty z tym związane, dlatego młodzież w różny sposób zbierała fundusze na ten cel, m.in. pomagając pakować zakupy w hipermarkecie oraz zbierając złom. Pielgrzymka była podziękowaniem Pokolenia JP II za pontyfikat Jana Pawła II oraz złożeniem na ręce Głowy Kościoła Katolickiego owoców pracy na rzecz obrony życia i jego godności, w którą z entuzjazmem włącza się coraz więcej ludzi, w tym młodzieży.

Pobyt w Rzymie zainaugurowała Msza św. w katakumbach św. Kaliksta oraz modlitwa Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI na placu św. Piotra. W programie pielgrzymki znalazły się ponadto: zwiedzanie Bazyliki św. Pawła, św. Jana na Lateranie, św. Krzyża, Kaplicy Sykstyńskiej, Grot Watykańskich (wspólna modlitwa przy grobie Jana Pawła II), Ogrodów Watykańskich, jak również letniej rezydencji papieży w Castel Gandolfo. Uczestnicy, poza obowiązkowymi punktami pielgrzymki, swój czas wolny poświęcili przede wszystkim na zwiedzanie Wiecznego Miasta.

Tak jak spotkanie z Ojcem Świętym rozpoczęło pobyt pielgrzymów w Rzymie, tak też stało się ono również tej pielgrzymki uwieńczeniem. Podczas audiencji środowiskowej z Benedyktem XVI przedstawiciel grupy wręczył Ojcu Świętemu sztandary z fragmentem encykliki Evangelium vitae, różaniec oraz płytę ze zdjęciami z Marszu dla Życia.

Pielgrzymka dość szybko przyniosła pierwsze owoce: podczas jednej z wieczornych modlitw do grona Duchowych Rodziców, którzy podjęli się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, dołączyło kolejnych 12 osób.

Anna Drożdż

Oddział Okręgowy w Warszawie

Warszawa

Dnia 17 września w sali na tyłach bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie odbyło się spotkanie promocyjne Pamiętników Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Instytut Wydawniczy PAX z okazji mającej się odbyć 11 października 2009 w Watykanie kanonizacji arcybiskupa Felińskiego postanowił wznowić wydanie dzieła, chcąc nie tylko uczcić w ten sposób nadarzającą się wyjątkową okazję, ale również przybliżyć postać świętego.

Już tylko po tych krótkich fragmentach Pamiętników, jakie zaprezentował w trakcie spotkania aktor Paweł Ptaszkiewicz, widać z jak wyjątkowym dziełem mamy tu do czynienia. Jest to nie tylko niezwykle cenne źródło historyczne opisujące z pozycji najpierw młodzieńca, następnie kapłana, a w końcu arcybiskupa warszawskiego, burzliwy okres polskiej historii (autor opisuje m.in. obraz ziem zabranych począwszy od lat trzydziestych XIX wieku, porusza sprawę spisku Konarskiego, emigrację we Francji, przyjaźń z Juliuszem Słowackim, udział w powstaniu wielkoposkim 1848, czy wydarzenia Powstania Styczniowego) ale również wyjątkowe dzieło literackie, które bez obaw zaliczyć można do jednej z najlepszych pozycji pamiętnikarstwa XIX wieku.

Jest to jednak przede wszystkim, patrząc szczególnie z punktu widzenia zbliżającej się kanonizacji, świadectwo świętego i myśliciela, który pomimo wielu trudów nieustannie czuł Bożą Opatrzność przy sobie. Jak zauważył w swej homilii wygłoszonej podczas, poprzedzającej spotkanie, Mszy św. Kardynał Józef Glemp – Prymas Polski: „Dziś, gdy mówimy o roku kapłańskim, gdy Kościół wskazuje nam św. Jana Vianney, jako przykład kapłana o niezwykłej gorliwości (…) wezwani jesteśmy, aby szukać wokół siebie podobnych kapłanów. Sądze, że takim który może stanąć przy Janie Vianney jest święty Szczęsny. Choć był hierarchą zawsze jednak czuł się posłany, jako kapłan, żyjąc w nieprzerwanej bliskości z Bożą Opatrznością. (…) Święty nigdy się nie załamuje, ale ma wielką cześć dla Opatrzności“.

ostać św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, jego duchową formację, przybliżyła na spotkaniu postulatorka procesu beatyfikacyjnego s. Teresa Antonietta Frącek ze Zgrmadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi, zgromadzenia, którego załóżycielem był arcybiskup Feliński.

Artykuł ukazał się w numerze 10/2009.

Zobacz także w e-civitas:

Legnica: „Wezwani przez Kościół by odżałować swoje grzechy”

Wspólna modlitwa oraz nauka rekolekcyjna zebrała członków z terenu Oddziału Okręgowego we Wrocławiu, by jeszcze …

Dodaj komentarz