Home / Z archiwum / Z prac Zarządu Głównego 01/2007

Z prac Zarządu Głównego 01/2007

Z prac Zarządu Głównego

12 grudnia 2006 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Poświęcone zostało sprawom budżetowym, planom pracy Stowarzyszenia na 2007 rok oraz sprawom statutowym.

Planowany budżet przedstawił Jerzy Sołtys skarbnik ZG. Oddolnie podejmowane zadania, wyrażone w formie projektów zespołów formacyjno-zadaniowych i przedsięwzięć ogólnopolskich, konkurując między sobą, uzyskały swoje odzwierciedlenie w zaplanowanych nakładach finansowych. Zarząd przyjął uchwałę w sprawie budżetu na rok 2007.

Karol Irmler wiceprzewodniczący ZG podjął się oceny planowanych zadań i omówił słabe i mocne strony tzw. zintegrowanych projektów wojewódzkich. W procesie oceny projektów brano pod uwagę: stopień uwzględnienia w projektach przyjętej wcześniej przez Zarząd Główny Uchwały programowej zawierającej konkretny zbiór zadań. Zwracano uwagę na nowe pomysły i inicjatywy, ilość oddziałów uczestniczących w projekcie, ilość zadań przyjętych do realizacji logicznie włączonych w jeden projekt, sposób realizacji i postrzegania rezultatów swoich działań (których nie można utożsamiać z celami), zakres promocji i współpracy z innymi organizacjami. Mówca stwierdził, że w porównaniu z poprzednim rokiem projekty były lepiej skonstruowane i uzasadnione. Wiele z nich odzwierciedlało wspólnotową wizję Stowarzyszenia. Za najlepszy uznano projekt Oddziału Warmińsko-Mazurskiego.

Oceny projektów z perspektywy pracy formacyjnej i przygotowania świeckich do wypełniania zadań publicznych dokonał Marek Koryciński wiceprzewodniczący ZG. Nie wszystkie oddziały przyjęły obowiązek formacji stałej i pełnej, nie ograniczonej do tematu roku. Nie zawsze zauważano, że formacja w sposób naturalny prowadzi do tworzenia wspólnoty, także małych zespołów osób aktywnie pogłębiających swoją wiarę i kompetencje. Zwracały uwagę projekty w których miejsce znaleźli ludzie młodzi. Znaczenie formowania świeckich do apostolstwa wydaje się nie do przecenienia, wobec nasilającej się aktywności świadków sensacji, beznadziei i poniżania godności ludzi.

Zarząd zatwierdził Uchwałę Prezydium ZG z 5 grudnia 2006 r. w której zawieszono w czynnościach Zarząd Oddziału Mazowieckiego i powołano Mariana Ćwika na pełnomocnika Prezydium ZG do kierowania organizacją wojewódzką oraz przygotowania Walnego Zebrania Oddziału Mazowieckiego. Honorowe Odznaki Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” przyznano: srebrną Teresie Więckiewicz (Oddział Dolnośląski), brązowe: Janowi Fidlerowi (Oddział Łodzki), Włodzimierzowi Klimeckiemu (Oddział Łodzki), Andrzejowi Leśniowskiemu (Oddział Łodzki), Czesławowi Rogali (Oddział Świętokrzyski), Emilii Wilczyńskiej (Oddział Dolnośląski), Zdzisławowi Wawrzyniakowi (Oddział Łodzki). W ostatnich miesiącach w organizacjach wojewódzkich, w związku z zakończeniem kadencji władz, odbywały się Walne Zebrania. Piotr Hoffmann poinformował członków Zarządu Głównego, że po wyborze na przewodniczącego Oddziału Kujawsko-Pomorskiego, złożył rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego i członka Głównej Komisji Rewizyjnej. Podziękował członkom Stowarzyszenia za dobrą współpracę. Na posiedzeniu GKR nowym przewodniczącym wybrany został Stanisław Frankiewicz.

Andrzej Frahn

Artykuł ukazał się w numerze 1/2007.

Dodaj komentarz